GEMEENTERAADSVERGADERING 21 APRIL 2022

De Ronde Venen - Vanavond, donderdagavond 21 april 2022, vergadert vanaf 19:30 uur de gemeenteraad van gemeente De Ronde Venen in het gemeentehuis in Mijdrecht.

Tijdens de meningvormende raadsvergadering komen o.m. de volgende onderwerpen aan de orde:

• Toelating en beëdiging fractieassistenten
• Benoeming vicevoorzitter van de gemeenteraad en benoeming leden van werkgeverscommissies van de gemeenteraad
• Zienswijze eerste begrotingswijziging Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) 2022
• Zienswijze uitgangspunten begroting 2023 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

De stukken zijn in te zien en te downloaden op www.derondevenen.nl.

Na afloop van deze meningvormende gemeenteraadsvergadering, vindt nog de besluitnemende gemeenteraadsvergadering plaats. Hierin wordt gestemd over raadsvoorstellen die in de afgelopen periode in de raadscommissies als 'rijp voor behandeling' zijn aangemerkt, over raadsvoorstellen vanuit de meningvormende raad, en over ingediende moties en amendementen. De agenda voor de besluitnemende raadsvergadering en de daarbij behorende stukken is in te zien en te downloaden op www.derondevenen.nl. 

De gemeenteraadsvergadering is live op tv en radio te volgen bij RTV Ronde Venen en op de website van de gemeente De Ronde Venen.

Een live-verslag van de gemeenteraadsvergadering is te volgen op Twitter via @Redlum25 of via de hashtag #grdrv.


advertentie