GEMEENTERAADSVERGADERING 3 NOVEMBER 2022

De Ronde Venen - Vanmiddag, donderdagmiddag 3 november, vergadert vanaf 16:00 uur (Let op: gewijzigde aanvangstijd) de gemeenteraad van gemeente De Ronde Venen in het gemeentehuis in Mijdrecht.

Tijdens deze gemeenteraadsvergadering wordt voorgesteld de heer T. Klinkhamer (D66) en de heer W. Verbree (PvdA/GL) te benoemen als tijdelijke leden van de gemeenteraad van De Ronde Venen om te voorzien in de tijdelijke vacatures als gevolg van langdurige afwezigheid vanwege ziekte of bevallingsverlof, van D66-raadslid mevrouw A. Omar (bevallingsverlof) en PvdA/GroenLinks-raadslid mevrouw M. Prins (ziekte).

Na de benoeming van de twee tijdelijke gemeenteraadsleden, wordt de Programmabegroting 2023 van de gemeente behandeld. Hierbij wordt begonnen met de Algemene Beschouwingen, waarna de Programmabegroting op volgorde van de Programma's wordt behandeld.

De volledige agenda en de stukken zijn in te zien en te downloaden op www.derondevenen.nl.

Aansluitend aan het meningvormende deel van de gemeenteraadsvergadering, vindt nog het besluitnemende deel plaats. Hierin wordt gestemd over raadsvoorstellen vanuit het meningvormende deel, en over ingediende moties en amendementen. De hierbij behorende stukken zijn eveneens in te zien en te downloaden op www.derondevenen.nl.

Indien de gemeenteraadsvergadering niet voor 23:00 uur kan worden afgesloten, wordt de vergadering geschorst en voortgezet op maandagavond 7 november a.s. vanaf 19:30 uur.

De gemeenteraadsvergadering is live te volgen op tv en radio bij RTV Ronde Venen en op de website van de gemeente De Ronde Venen.

Een live-verslag is te volgen op Twitter via @Redlum25 of via de hashtag #grdrv.


advertentie