Gezamenlijke actie in Vinkeveen levert drugs op

Vinkeveen - In Vinkeveen zijn vrijdag 29 januari jl. bij 10 loodsen, 14 zeecontainers en 2 bedrijfspanden controles uitgevoerd. Daarbij is onder andere gekeken of milieuvoorschriften worden nageleefd en of de brandveiligheid in orde is. Ook is gekeken naar zaken als elektriciteit en voorraad. De gemeente werkte bij deze actie onder andere samen met politie, milieudienst en Stedin.

In een van de bedrijfspanden is een hoeveelheid drugs aangetroffen en zijn sporen van bewoning
geconstateerd. Met enige regelmaat vinden verspreid over de gemeente dit soort controles plaats waarbij verschillende partijen samenwerken. De Ronde Venen wil een gemeente zijn waar iedereen zich veilig voelt. Controles horen daarbij. Door met verschillende instanties samen te werken kunnen veel zaken tegen het licht worden gehouden en kunnen criminele activiteiten vroeg worden gesignaleerd.

Burgemeester Maarten Divendal: ,,In De Ronde Venen moet iedereen veilig kunnen wonen en ondernemen. Daarover zijn afspraken en spelregels vastgelegd in wet- en regelgeving. Iedereen weet wat mag, en wat niet mag. Gelukkig houden bijna alle inwoners en ondernemers zich aan die regels. Degene die ze moedwillig overtreden pakken we aan.’’

Hulp van inwoners en bedrijven bij het veilig houden van de gemeente is onmisbaar. Ziet u dingen die niet oké zijn? Meld het dan! Dat kan op verschillende plekken. Bij de gemeente via ondermijning@derondevenen.nl, of bij de politie via www.politie.nl of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Maarten Divendal: ,,Met hulp van inwoners en ondernemers maken we onze samenleving veiliger.’’


advertentie