Weesp stapt uit Regionaal Historisch Centrum

Regio - De gemeente Weesp heeft besloten zich uit het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Vecht (RHCVV) terug te trekken, meldt RTV Stichtse Vecht op haar website. Dit naar aanleiding van het voornemen tot een bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Weesp en Amsterdam te komen.

Het RHCVV bewaart en beheert de archieven van de gemeenten De Ronde Venen, De Bilt, Stichtse Vecht en Weesp. Daarnaast bezit het een grote verzameling historische archieven van particulieren, bedrijven, verenigingen en kerken uit de hele streek.

Het RHCVV beheert niet alleen de oudere archieven, maar is in navolging van de archiefwet en regelgeving ook toezichthouder van de archieven in de gemeentelijke organisaties. Het RHCVV zet zich in voor behoud van papieren- en digitale informatie voor de vier gemeenten. Ze voert deze wettelijke taak uit door zowel een bijdrage te leveren in de vorm van inspectie en advies in het kader van beleidsvorming als ook op het vlak van interne regelgeving op het gebied van records management.

Naar aanleiding van het voornemen tot een bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Weesp en Amsterdam, heeft gemeente Weesp aangekondigd uit het RHCVV te willen stappen als positief wordt besloten over de herindeling. De beoogde datum daarvan is eind maart 2022. De termijn die door het college van Weesp vooralsnog beoogd wordt om uit te treden is 1 januari 2024. 

Er wordt nu een ambtelijke werkgroep ingesteld die de gevolgen van de uittreding in kaart brengt. Naar verwachting zal de werkgroep eind tweede kwartaal de eerste bevindingen aan het college van B&W van Stichtse Vecht aanbieden, waarna ook de gemeenteraad van Stichtse Vecht over de bevindingen en het verdere verloop van het proces zal worden geïnformeerd. 

Gemeente Stichtse Vecht is de zogeheten centrumgemeente van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Gemeente Stichtse Vecht is hiertoe door de andere deelnemers aangewezen en ze oefent namens de deelnemers bevoegdheden uit. 

Kijk voor meer informatie over RHCVV op www.rhcvechtenvenen.nl.

Bron: RTV Stichtse Vecht


advertentie