'Aan de slag met reacties online bijeenkomst'

De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen gaat aan de slag met de reacties die ze ontving tijdens de online bijeenkomst over de gebiedskwaliteiten van de potentiele zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens op 18 januari jl. 

De gemeente is op zoek naar geschikte gebieden voor zonnevelden en windmolens. Dit is geen gemakkelijke opdracht, schrijft de gemeente in een persbericht. Er spelen veel zaken mee. Zo is het belangrijk dat inwoners bij deze zoektocht betrokken zijn. We wonen we in een gemeente met veel verschillende landschappen. Van prachtige open droogmakerijen, veengronden, legakkers tot de Vinkeveense Plassen. Deze willen we zoveel mogelijk behouden.

Om al deze verschillende belangen en kwaliteiten in kaart te brengen hield de gemeente op 18 januari jl. een online bijeenkomst, waarbij belangenvertegenwoordigers kennis deelden over de verschillende gebieden. Tijdens de online bijeenkomst kwamen verschillende organisaties, zoals natuurorganisaties, boeren en cultuurhistorische organisaties, met hun eigen kennis over het landschap van De Ronde Venen aan het woord,

Vanwege de extra coronamaatregelen houdt de gemeente bijeenkomsten online. Dit heeft gevolgen voor het programma. Zo is het lastig om een dialoog te voeren, omdat mensen niet door elkaar heen kunnen praten. De gemeente koos er daarom voor om per gebied een aantal vertegenwoordigers om advies te vragen. De gemeente ontving veel waardevolle reacties. Deze neemt de gemeente mee in de zoektocht naar geschikte gebieden voor zonnevelden en windmolens.

Kennis van belangengroepen gebruikt de gemeente bij de keuze voor geschikte gebieden. Er is nog niet bekend welke gebieden geschikt zijn voor zonnevelden en windmolens. De inbreng van de belangengroepen gebruikt de gemeente om de keuze te maken. In die keuze wegen allerlei zaken zoals cultuurhistorische waarde van gebieden, plannen voor woningbouw, wet- en regelgeving en bestaand beleid mee. De resultaten van de Zon en Wind kaart neemt de gemeente daarin ook mee. Naar verwachting besluit de gemeenteraad op 22 april a.s. over de zoekgebieden.

Tijdens de sessie gaven inwoners via de chat en de Mentimeter aanvullingen en vragen door. De meeste opmerkingen en vragen werden tijdens de sessie besproken of beantwoord in de chat. Door de beperkte tijd is echter niet alles aan bod gekomen. Heeft u nog vragen of opmerkingen over de zoektocht naar geschikte gebieden voor zonnevelden en windmolens? Vul dan het online formulier in op www.derondevenen.nl/zonenwind.

Degenen die de online bijeenkomst hebben gemist of die de bijeenkomst nog eens willen terugzien, kunnen de opname van de sessie vinden op www.duurzaamderondevenen.nl. Op www.derondevenen.nl/duurzaam kan men zich inschrijven voor de nieuwsbrief Duurzaamheid.


advertentie