Utrechtse OV-concessies twee jaar langer

Regio - In zijn vergadering van 26 januari jl. heeft Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht besloten  Provinciale Staten (PS) voor te stellen de huidige OV-concessies met twee jaar te verlengen. De huidige concessies lopen tot december 2023. Als PS instemt met het voorstel zouden de OV-concessies in december 2025 verlopen.

Onder de huidige OV-concessies wordt het openbaar vervoer in de provincie Utrecht uitgevoerd door U-OV en Syntus Utrecht.

GS voert voor hun voorstel aan dat door de ontwikkelingen rondom COVID-19 de situatie in het openbaar vervoer aanzienlijk is veranderd. Al in september 2020 heeft GS daarom besloten tot een aantal maatregelen om de continuïteit van het OV in de provincie Utrecht te borgen en heeft het een principebesluit genomen over een aantal aanpassingen aan de concessie.

Een van de aanpassingen is het verlengen van de huidige concessies. De verwachting is dat over twee jaar de reizigerspatronen en -aantallen en daarmee een goede businesscase voor de vervoerder weer beter te voorspellen zijn. De marktwerking is naar verwachting dan weer voldoende aanwezig.

Op dit moment worden, ook landelijk, de mogelijkheden onderzocht om in alle provincies, die de komende jaren moeten aanbesteden, de concessies met twee jaar te verlengen. Met deze verlenging volgt de provincie derhalve de landelijke lijn.

Verlengen van de concessies betekent dat het tijdpad voor de voorbereidingen van de concessieverlening verandert en de start van de concessie(s) eind 2025 is. Het definitieve verlengingsbesluit wordt pas genomen in het voorjaar. De voorbereidingen voor de concessie 2025 kunnen echter niet wachten tot dat moment. 


advertentie