Verwarring over windmolens en zonnevelden

De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen heeft in een persbericht een aantal vragen beantwoord over het aanwijzen van zoekgebieden voor windmolens en zonnevelden. Ook geeft de gemeente een toelichting op de gang van zaken.

Er wordt gezegd dat locaties voor zonnevelden en windmolens al bekend zijn: Dit is niet het geval. De gemeente is nu bezig met een voorstel voor geschikte gebieden. Dit noemt ze zoekgebieden. Nadat de gemeenteraad de zoekgebieden heeft bepaald, start het gebiedsproces. In dit proces wordt met inwoners en grondeigenaren gesproken over de invulling van het zoekgebied en leveren initiatiefnemers een concreet plan aan. 

Verschillende inwoners kloppen bij de gemeente aan met vragen. Zij maken zich zorgen. Ze zien foto’s van megawindmolens of -zonneparken in hun eigen achtertuin. Ook wethouder Kiki Hagen (Duurzaamheid) ziet de onrust. ,,We stappen over op duurzame energie. De komende tijd ervaart u steeds meer wat deze energietransitie precies betekent. De Ronde Venen is een prachtige Groene Hartgemeente met mooie verschillende landschappen. Maar het maken van keuzes is noodzakelijk. Dit doen we met veel aandacht. We kijken nu welke gebieden het meest geschikt zijn voor zonnevelden of windmolens. Dit bespreken we nog uitgebreid met u. Laten we vooral elkaars mening respecteren. Alleen dan komen we samen tot een keuze.”

Hoe wordt bepaald of een gebied geschikt is voor zonnevelden of windmolens? De gemeente brengt nu in kaart welke gebieden geschikt zijn voor zonnevelden en windmolens. Of een gebied geschikt is, ligt aan verschillende zaken. Denk aan de cultuurhistorische waarde van een gebied, plannen voor woningbouw, wet- en regelgeving en bestaand beleid. Ook de resultaten van de Zon en Windkaart spelen een rol. Net als de inbreng van verschillende belangengroepen over de kwaliteiten van de verschillende gebieden. Op 7 april a.s. bespreekt de gemeenteraad het voorstel voor de zoekgebieden tijdens de politieke commissie. Inwoners kunnen zich aanmelden om in te spreken.

Mag ik verder nog iets inbrengen? Bij iedere raadscommissie kunt u inspreken over punten die op de agenda staan. Kijk voor meer informatie www.derondevenen.nl/inspreken. De gemeente zendt vergaderingen live uit via de website van de gemeente. De gemeenteraadsvergaderingen worden ook live uitgezonden bij RTV Ronde Venen.

Wat gebeurt er nadat de zoekgebieden bekend zijn? Als de gemeenteraad zoekgebieden heeft aangewezen, start het gebiedsproces. De gemeente betrekt inwoners en grondeigenaren en -gebruikers actief bij de inrichting van een eerste zoekgebied. De gemeente zorgt dat er aandacht is voor de kwaliteiten van het gebied. Vervolgens let de gemeente erop dat ontwikkelaars zich houden aan de voorwaarden, aandacht hebben voor de kwaliteiten van het gebied en dat ze rekening houden met inwoners, grondeigenaren en -gebruikers. Pas als dit allemaal klopt start het ruimtelijke proces. 

Hoelang duurt het voor de eerste windmolens of zonnevelden in De Ronde Venen staan? Meestal zit er een aantal jaren tussen het idee voor een zonneveld of windmolen en de bouw ervan. Eerst vindt het ‘gebiedsproces’ plaats, waarbij de gemeente inwoners en grondeigenaren actief vraagt om mee te praten. Daarna starten ontwikkelaars het ruimtelijke proces. Bij elk initiatief neemt de gemeenteraad een besluit of dit initiatief mag starten. Na goedkeuring van de raad start de ontwikkelaar met het bouwen. 

Vragen of opmerkingen? Opmerkingen over de zoektocht naar geschikte gebieden kunnen ingevuld worden via www.derondevenen.nl/zonenwind. Kijk voor de meest gestelde vragen over zonnevelden en windmolens op www.derondevenen.nl/zonenwindvragen. Staat uw vraag hier niet bij? Stuur dan een e-mail naar duurzaam@derondevenen.nl, of bel naar (0297) 29 16 16.

Kijk voor meer informatie over wat de gemeente, inwoners en ondernemers allemaal aan duurzame stappen zetten, op www.duurzaamderondevenen.nl, of meld u aan voor de nieuwsbrief via www.derondevenen.nl/duurzaam.


advertentie