Omgaan met Pesten in Nationaal Sportakkoord

De Ronde Venen - Al sinds 2004 zet stichting Omgaan met Pesten zich in om pesten te voorkomen, het tijdig te signaleren, het aan te pakken en gevolgen ervan te beperken. In het hele land gaan de trainers aan de slag met deze missie. Vanaf nu zijn deze trainers ook in te zetten vanuit het Nationaal Sportakkoord. 

Niet alleen op scholen, maar ook bij de sportverenigingen is het belangrijk aandacht te blijven besteden aan een veilige omgeving. Uit onderzoek van NOC*NSF is gebleken dat tweederde aangeeft emotionele schade te hebben opgelopen bij hun sportvereniging. Van deze groep heeft 42% nooit iets verteld. “Stichting Omgaan met Pesten wil zich inzetten om van de sportvereniging een veilige plek te maken voor iedereen” aldus Mirelle Valentijn, voorzitter van de stichting uit Wilnis.

Bij de sportverenigingen zijn meestal enthousiaste vrijwilligers actief, die de club graag ondersteunen bij de trainingen. Vaak hebben ze wel verstand van de sport en van het neerzetten van een leuke training. Maar hebben ze ook een pedagogische achtergrond? Weten ze op welke signalen ze kunnen letten? Zien zij of iedereen zich veilig voelt binnen de groep? En weten ze wat ze moeten doen als een conflict ontstaat? Of als een kind aangeeft gepest te worden? Heeft de vereniging een vertrouwenspersoon en/of een anti-pestprotocol? 

Stichting Omgaan met Pesten kan een vereniging ondersteunen bij al deze vraagstukken. Door middel van workshops worden trainers en coaches opgeleid op het gebied van omgaan met pesten. Ook bestuurders kunnen zij begeleiden bij het creëren van een veilige sportvereniging.

De trainers van stichting Omgaan met Pesten bekijken samen met de sportvereniging welke vragen er spelen, hoe sociaal veilig de sportvereniging op dit moment is en in hoeverre zij jeugdsporters en/of ouders willen betrekken bij het aanbod. “Naast interesse spelen er verdrietig genoeg ook regelmatig actuele situaties op de sportvereniging m.b.t. oudergedrag, pesten en grensoverschrijdend gedrag van jeugd in contact met elkaar” verteld Mirelle. Vanaf nu is deze ondersteuning ook mogelijk vanuit het Nationaal Sportakkoord.

Met het Nationaal Sportakkoord willen de sport, gemeenten en rijksoverheid samen met de provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de kracht van sport in Nederland nóg beter benutten. Gemeenten kunnen namens de lokale partijen budget aanvragen voor de inzet van een Sportformateur.

Deze zijn verantwoordelijk voor de procesbegeleiding bij de ontwikkeling van een lokaal sportakkoord. Dit akkoord verbindt mensen en organisaties, zet aan tot samenwerken en tot het uitvoeren en sluit aan bij lokale ambities. Eén van de thema’s van het Nationaal Sportakkoord is ‘positieve sportcultuur’: sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos. Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten.

Meer informatie over het Nationaal Sportakkoord is te vinden op www.sportakkoord.allesoversport.nl. Kijk voor mee informatie over de Stichting Omgaan met Pesten op www.omgaanmetpesten.nl.


advertentie