Online belastingtips voor mantelzorgers

De Ronde Venen - Op woensdag 17 maart a.s. organiseert Mantelzorg De Ronde Venen in samenwerking met Mantelzorg Vijfheerenlanden een online informatiebijeenkomst over de belastingaangifte. De bijeenkomst is voor mensen die iemand in hun omgeving ondersteunen, bijvoorbeeld vanwege een ziekte, een fysieke-, verstandelijke of psychische beperking of hoge leeftijd. 

Als u voor iemand zorgt, krijgt u zeer waarschijnlijk met extra uitgaven te maken. Daarom is het belangrijk te weten wat u wel of niet kunt terugvragen. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten voor ziekenbezoek, hulpmiddelen etc. 

Voormalig belastinginspecteur Jaap Post geeft allerlei tips bij het doen van de belastingaangifte. Daarnaast kunt u tot uiterlijk 10 maart a.s. uw vragen mailen naar info@mantelzorgvhl.nl. Deze vragen worden tijdens de bijeenkomst anoniem beantwoord. 

De online bijeenkomst op woensdag 17 maart a.s. duurt van 19:30 tot 21:00 uur. Inloggen kan vanaf 19:20 uur. Deelname aan de bijeenkomst is gratis. 

Aanmelden kan bij info@mantelzorgvhl.nl. o.v.v. naam, telefoonnummer en woonplaats. Na aanmelding wordt uiterlijk op de dag zelf een e-mail met daarin de deelnamelink gestuurd. U krijgt zo nodig telefonische hulp als u er niet uitkomt. 

Mantelzorg De Ronde Venen is er voor alle mantelzorgers in De Ronde Venen en geeft ondersteuning bij de zorg voor een ander. Zorgt u voor iemand in uw omgeving en staat u nog niet ingeschreven? Inschrijven kan via het digitale inschrijfformulier op  www.mantelzorgderondevenen.nl

Mantelzorg De Ronde Venen is onderdeel van Tympaan-De Baat. Kijk voor meer informatie op www.mantelzorgderondevenen.nl, of op www.tympaan-debaat.nl, of bel naar (0297) 230 280 en vraag naar Ester of Tanja.


advertentie