Provinciaal servicepunt voor aanleg groen dak

Regio - De provincie Utrecht en Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) willen meer groene daken in de regio realiseren. De start van een servicepunt moet dat mogelijk maken.

Een groen dak heeft meerwaarde voor biodiversiteit, waterberging, verkoeling en het creëren van meer leefruimte. In de provincie Utrecht is ongeveer 56 vierka nte kilometer dak. Een groot deel daarvan is nu nog onbenut. Het Servicepunt Duurzame Dakengaat inwoners én bedrijven helpen bij het realiseren van groene daken.

Bedrijven en buurten kunnen gratis dakconstructieberekeningen en 'quickscans' aanvragen. Deze worden beschikbaar gesteld door de provincie. 

Voor ondersteuning bij het plaatsen van zonnepanelen bestaan al verschillende servicepunten. Daar komt nu het Servicepunt Duurzame Daken bij, speciaal voor het groen maken van een dak. Een groen dak is bedekt met planten. Groene daken helpen mee om het hemelwater op te vangen, ze dragen bij aan biodiversiteit en ze zorgen voor verkoeling in de zomer. Groene daken zijn daarmee nuttig voor dieren, planten en mensen. Het zorgt voor een gezonde en prettige leefomgeving.

Buurten, maar ook bedrijven en bedrijventerreinen kunnen aankloppen bij het Servicepunt. Samen onderzoeken zij dan de mogelijkheden voor groen en waterberging op het dak, bij voorkeur in combinatie met zonnepanelen en extra leefruimte. Aan vijftien bedrijven, twee bedrijventerreinen en twintig buurten biedt het servicepunt ondersteuning door gratis constructieberekeningen en quickscans beschikbaar te stellen. Een constructieberekening maakt duidelijk hoeveel gewicht een dak aan kan. De quickscan laat zien wat de verschillende mogelijkheden en combinaties zijn, wat het zal kosten en wat het oplevert.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: "Als provincie maken we werk van het voorkomen van wateroverlast en hittestress voor inwoners. Het vergroenen van daken van woningen en kantoren biedt daarvoor kansen. Zo blijft het goed wonen en werken in onze provincie. Het initiatief draagt bij aan onze ambities voor klimaatadaptatie en wordt daarom financieel mogelijk gemaakt door provincie Utrecht."

Josja Veraart, directeur NMU: "Het servicepunt draagt bij aan het klimaatbestendiger maken van de regio. Hoe geweldig is een omgeving met meer groen, meer biodiversiteit, minder wateroverlast en meer koelte? Wij geven met het servicepunt een impuls aan een beweging die ertoe leidt dat in de provincie Utrecht uiteindelijk geen onbenutte daken meer zijn."

Tot 22 maart a.s. kunnen bedrijven en particulieren via het servicepunt deze ondersteuning aanvragen. Voor particulieren geldt dat een project met minimaal tien buren van start moet gaan. Bedrijven en particulieren die met hun buurt aan de slag willen met verduurzaming van het dak, kunnen contact opnemen met de Natuur en Milieufederatie Utrecht.


advertentie