Innovatief geluidsscherm langs N201

Regio - In de avonden en nachten van 3 t/m 5 maart a.s. plaatst de provincie Utrecht een innovatief geluidsscherm (Whiswall) bij Vreeland, tussen het kruispunt van de N201 met de Singel en de brug over de Vecht. De voorbereidende werkzaamheden zijn al in de eerste week van februari afgerond. Het plaatsen zelf is vanwege het winterse weer opgeschoven naar maart. 

De Whiswall maakt deel uit van het provinciale 'Actieplan Omgevingslawaai', waarin maatregelen zijn opgenomen voor het terugdringen van geluidsoverlast in stedelijke en landelijke gebieden.

De werkzaamheden vinden plaats vanaf woensdagavond 3 maart a.s., van 20:00 uur tot zaterdagochtend 6 maart a.s., 05:30 uur. Voor deze werkzaamheden is een halve rijbaanafzetting nodig. Het verkeer wordt beurtelings langs de werkzaamheden geleid. De werkzaamheden vinden alleen plaats tussen 20:00 uur ’s avonds en 05:30 uur de volgende ochtend.

Overdag zijn er geen werkzaamheden en is er dus ook geen sprake van een om-en-omregeling voor het verkeer. De laatste klus is het verwijderen van de tijdelijke barrier, in de nacht van 5 op 6 maart. Hierna kan het verkeer weer normaal gebruik maken van de weg.

De afgelopen jaren is al een aantal maatregelen genomen om de geluidsoverlast bij Vreeland terug te dringen, zoals het aanbrengen van stil asfalt, het verlagen van de snelheid en het stiller maken van de brug over de Vecht. De overlast blijft echter groot.

Een traditioneel geluidsscherm is op deze locatie niet mogelijk vanwege de ligging van de weg en het gebrek aan ruimte. De nieuwe en innovatieve Whiswall is wel haalbaar omdat deze lager is en minder ruimte nodig heeft. Met de Whiswall wil de provincie proberen de geluidshinder voor circa 60 woningen en een basisschool te verminderen en de leefbaarheid te verbeteren.

De Whiswall is een innovatieve constructie van beton en staal die geluid afbuigt. Hij is kleiner, compacter en minder hoog dan een traditioneel scherm en kan daarom wel geplaatst worden op de hoger gelegen weg. De Whiswall komt op het tracé bij Vreeland tussen het kruispunt van de N201 met de Singel en de brug over de Vecht.


advertentie