Seniorenpartij vraagt over windmolens Amsterdam

De Ronde Venen - De Seniorenpartij De Ronde Venen heeft het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke plaatsing van windmolens voor de gemeente Amsterdam bij de gemeentegrens met De Ronde Venen.

Het college van B&W van De Ronde Venen heeft in een brief van 29 september 2020 aan de Regionale Energie Strategie (RES) Noord Holland-Zuid haar zorgen uitgesproken over de concentratie van zoekgebieden voor windmolens aan de gemeentegrens met De Ronde Venen.

Op 5 oktober 2020 is in Provinciale Staten van Noord Holland een motie aangenomen die ervoor moet zorgen dat samenklontering van zoekgebieden wordt voorkomen. Bovendien wordt hierin bepaald dat de zoekgebieden alleen in samenspraak met buurgemeenten tot stand moeten komen.

Vervolgens dienden de fracties SP en VVD in de gemeenteraad van Amsterdam op 10 februari jl. een motie in, waarin zij ondermeer het aantal windmolens willen halveren en overige zoekgebieden onder meer Amstelscheg, Amstel III en omgeving, de Gaasperplas en Diemerscheg) willen schrappen.

Deze motie is, volgens de Seniorenpartij 'helaas' verworpen door de Amsterdamse gemeenteraad.

De Seniorenpartij wil nu van het college van B&W weten welke gevolgen het verwerpen van deze motie voor onze gemeente heeft en of deze verworpen motie die van 5 oktober 2020 in Provinciale Staten van Noord Holland overruled.

Tevens vraagt de Seniorenpartij wat het college thans gaat doen om ervoor te zorgen dat er geen samenklontering van windmolens door Amsterdam aan de grens met De Ronde Venen plaatsvindt.

De Seniorenpartij vraagt het college haar hierover zo snel mogelijk te informeren.


advertentie