Workshop 'moeilijk gesprek' voor vrijwilligers

De Ronde Venen - Ook vrijwilligers komen weleens in situaties terecht waarin zij een lastig gesprek moeten voeren. Wat een gesprek moeilijk maakt is voor iedereen verschillend. Feit is wel dat mensen persoonlijk geraakt kunnen worden, waardoor zij een gesprek als moeilijk ervaren. Zij kunnen echter leren hier beter mee om te gaan. 

Op donderdagavond 25 maart a.s. organiseert het Steunpunt Vrijwilligerswerk vanaf 19:30 uur voor vrijwilligers in De Ronde Venen een online workshop 'Hoe voer ik een moeilijk gesprek? Hierin laat trainster Monique van Neutegem zien wat er op onbewust niveau met mensen gebeurt en hoe een moeilijk gesprek uiteindelijk wat makkelijker wordt. 

Aanmelden is kosteloos en kan per e-mail aan Sabine Ridderhof, coördinator van het Steunpunt Vrijwilligerswerk via s.ridderhof@stdb.nl.

Kijk voor meer informatie over deze workshop www.steunpuntvrijwilligerswerk.info, of bellen
naar telefoonnummer (0297) 230 280.


advertentie