Praat mee met de VVD over woningtekort

Regio - De VVD-fracties in De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden gaan op donderdag 11 maart a.s. in gesprek met inwoners van deze gemeenten over met name oplossingen voor de woningnood.

Woningbouw is op dit moment een actueel en belangrijk onderwerp. Je kunt geen krant openslaan of er staat iets in over het tekort aan woningen, de woningprijzen die de pan uit rijzen, of het probleem voor jongeren en senioren om geschikte woonruimte te vinden. En dit geldt net zo goed voor de groep er tussenin. Dit is een landelijk probleem dat ook in de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden actueel is.

De VVD gaat hierover graag in gesprek met inwoners. Doel van het gesprek is het kijken naar de knelpunten maar nog meer het bespreken van mogelijke oplossingen.

Omdat gemeenten mede afhankelijk zijn van de medewerking van provincie en de landelijke politiek zullen ook die vertegenwoordigd zijn. Aan het gesprek zullen naast inwoners, VVD-kamerlid Daniel Koerhuis, VVD-Provinciale Statenlid Odile de Man en VVD-fractieleden van De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden deelnemen. 

Onderwerpen tijdens het gesprek zijn binnen- en buitenstedelijk bouwen, starterswoningen, ouderenwoningen en de vitaliteit van de dorpen. 

Dit gesprek vindt digitaal plaats op donderdag 11 maart a.s. van 20:00 tot 22:00 uur via Zoom.
Aanmelden hiervoor kan door een e-mail te sturen naar secretaris-vvd-rvv@ziggo.nl. Een paar dagen voor aanvang wordt dan een link toegezonden waarmee deelgenomen kan worden.

Op de foto: Odile de Man (r) en Daniel Koerhuis (l)


advertentie