U16: stel zon- en windmolenplannen uit

Regio - Zestien Utrechtse gemeenten, waaronder De Ronde Venen, onderdeel van het samenwerkingsverband U16, willen uitstel van de energieplannen voor nieuwe windmolens en zonnepanelen. Dat schrijft voorzitter en wethouder van gemeente Utrechtse Heuvelrug Rob Jorg namens de U16 in een brief . Daarmee loopt de U16 uit de pas met andere energieregio's in Utrecht, die voor zover bekend geen uitstel nodig lijken te hebben.

Volgens Jorg willen de wethouders van de U16 meer tijd voor participatie met bewoners en belanghebbenden bij het vastleggen van zoeklocaties voor windmolens en zonneweides. De officiële deadline voor deze Regionale Energiestrategie (de RES) is 1 juli a.s. maar de gemeenten gaan die met drie maanden verzetten naar 1 oktober 2021.

"We gunnen alle samenwerkende partijen meer tijd om een zorgvuldig en weloverwogen besluit te nemen", aldus Jorg in de brief. "Ook is er meer tijd nodig om te komen tot een gedragen consensus over de invulling van de RES."

Dat geldt niet alleen voor inwoners, maar ook voor raadsleden, Statenleden en bestuursleden uit het Waterschap, vindt Jorg. Zij hebben het laatste woord over waar verder onderzoek komt naar nieuwe locaties voor zonneweides en windmolens.

De brief valt samen met een eerder opvallend besluit uit Wijk bij Duurstede, een gemeente die onderdeel is van de U16. Wethouder Hans Marchal kondigde onverwachts aan daar geen windmolens te willen vanwege de hoge tijdsdruk die de energieplannen van zich vragen.

Ook wilde de wethouder Marchal stoppen met een samenwerking voor inspraak met andere gemeenten uit de Kromme Rijnstreek, omdat hij veel kritiek van omwonenden om de oren kreeg. Volgens de andere gemeenten, Houten, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug, blijft de samenwerking overeind, al waren ze wel verbaasd over de onverwachte zet van Wijk bij Duurstede.

"Zoals het proces tot nu toe is gelopen, dan is er zoveel gedoe, dan kan ik niet zeggen dat er in mijn gemeente draagvlak is", aldus Marchal eerder deze week. Nu blijkt in de brief de complete U16 ook een te grote tijdsdruk te ervaren.

Provinciegedeputeerde Huib van Essen benadrukt dat het een complexe puzzel is om geschikte locaties te vinden voor zon- en windenergie. Hij betreurt het dat er volgens de U16 meer tijd nodig is. "Wij houden ons aan de afspraken in het klimaatakkoord en zullen er voor zorgen dat de ruimtelijke procedures op 1 januari 2025 zijn afgerond, zodat de bijdrage in 2030 ook echt is gerealiseerd."

Wat de gevolgen zijn van dit uitstel is lastig te zeggen. Voor zover duidelijk hebben andere energieregio's in de provincie Utrecht, zoals Amersfoort en FoodValley, geen extra tijd nodig. Buiten provincie, zoals in Zeeland, is er zelfs al een besluit genomen over de RES 1.0.

Uiteindelijk zijn gemeenten leidend in de planning over waar windmolens en zonnevelden komen, maar als er te veel vertraging ontstaat kan de provincie Utrecht ingrijpen en zelf locaties aanwijzen. De afspraak is dat uiterlijk in 2030 de helft van de opgewekte energie groen moet zijn.

De regio U16 bestaat naast De Ronde Venen uit de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.

Bron en foto: RTV Utrecht


advertentie