POLITIEKE COMMISSIE ABZ/F EN SAMENLEVING & INWONERSZAKEN

De Ronde Venen - Vanavond, donderdagavond 11 november, vergadert vanaf 19:00 uur (let op: gewijzigde aanvangstijd) de Politieke Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken/Financiën en Samenleving & Inwonerszaken in het gemeentehuis in Mijdrecht.

Tijdens deze vergadering wordt o.m. het volgende behandeld:

- Onderzoek dorpshuizen door Rekenkamercommissie
- Begrotingswijziging 2021-1 GGD regio Utrecht
- Zienswijze 1e Begrotingswijziging Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) 2021
-  Integrale herziening Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen

Verder wordt nog de motie van de fractie Ronde Venen Belang behandeld over de vorming van een nieuw recreatieschap Vinkeveense Plassen. Ook wordt in de commissie op verzoek van D66 nog de Raadsinformatie Voortgang toezicht en handhaving Vinkeveense Plassen 3e kwartaal 2021 besproken.

De bij deze agenda behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden.

De vergadering is live te volgen op de website van de gemeente. Een live-verslag van de commissievergadering is op Twitter te volgen via @Redlum25 of via de hashtag #comdrv.


advertentie