POLITIEKE COMMISSIE ABZ/F EN SAMENLEVING & INWONERSZAKEN

De Ronde Venen - Vanavond, donderdagavond 13 januari, vergadert vanaf 19:30 uur  de politieke Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken/Financiën en Samenleving & Inwonerszaken. Vanwege de coronamaatregelen vindt de vergadering digitaal plaats. Een link naar de vergadering staat bovenaan de agenda.

Tijdens deze vergadering wordt o.m. het volgende behandeld:

- Transitie recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL)/afhandeling moties Recreatie Midden Nederland en Recreatieve blik op het noorden
- Kadernota 2023 Veiligheidsregio Utrecht (VRU
- Deelname VRU aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s

Op verzoek van de CDA-fractie wordt ook de Informatienota 'maatregelen op de wachtlijst van het kernteam en problematiek uithuisplaatsingen jeugd' besproken. 

De bij deze agenda behorende stukken zijn HIER in te zien en te downloaden.

De vergadering is live te volgen op de website van de gemeente. Een live-verslag van de commissievergadering is op Twitter te volgen via @Redlum25 of via de hashtag #comdrv.


advertentie