Provinciale subsidie initiatieven landelijk gebied

Regio - De provincie Utrecht stelt subsidie beschikbaar voor initiatieven van inwoners in het landelijk gebied, gericht op verbeteringen aan de leefbaarheid van dat landelijk gebied. Inwoners kunnen geld aanvragen voor natuurontwikkeling, voor investeringen in beleefbaarheid van het landschap en voor verbeteringen van de leefomgeving in dorpen. De subsidieregelingen dragen bij aan een toekomstbestendig landelijk gebied en zorgen voor het vergroten van de inwonerparticipatie vanuit het gebied.

Het streven is de wensen vanuit het gebied te koppelen aan de doelstellingen van de provincie. Met de subsidieregelingen komen provinciale doelstellingen, zoals verhoging van de biodiversiteit en het versterken van het landschap, samen met de wens van inwoners om hun woonomgeving te verfraaien. 

De provincie wil graag dat het goed wonen, werken en leven blijft in de landelijke gebieden van de provincie. Met de verschillende subsidieregelingen krijgen inwoners de kans zelf aan de slag te gaan met hun woonomgeving. De provincie maakt het met de subsidieregelingen mogelijk de plannen van inwoners ook echt te realiseren.

Het is mogelijk voor uiteenlopende projecten subsidie aan te vragen. Het kan gaan om initiatieven die de onderlinge verbinding in een dorp of buurtgemeenschap verbeteren. Denk daarbij aan het realiseren van een dorpshuis waar het verenigingsleven plaatsvindt of een speeltuin voor de buurtkinderen. Ook het realiseren van meer groen of plaatsing van recreatiebankjes in het buitengebied voor een betere beleving van de natuur is mogelijk met het geld. 

De subsidies staan open tot en met december 2021 of tot het geld van een regeling op is. De subsidiebijdrage kan verschillen van 25% tot volledige vergoeding van de subsidiabele kosten.

Kijk voor meer informatie over deze subsidieregelingen op de website van de provincie Utrecht.


advertentie