Tweede editie Nationale Balkon Beweegdag

De Ronde Venen - Het Nationaal Ouderenfonds organiseert samen met de VriendenLoterij, Menzis, VWS, VML, KNGF, WijBuurtsportcoaches en haar ambassadeurs op 4 juni a.s. de tweede editie van de Nationale Balkon Beweegdag voor ouderen door heel Nederland.

Opnieuw zullen tientallen mensen in actie komen om ouderen bij ruim 250 woon-zorgcentra laagdrempelig te laten bewegen, ze een gezellige ochtend op “afstand” te bieden en iets te doen voor èn met elkaar. Van bewegen tot dansen, bingo of zingen, indien binnen de richtlijnen van het RIVM, kan en mag alles op Balkon Beweegdag. 

Uit onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat het coronavirus weinig invloed heeft gehad op de motivatie van de ondervraagde ouderen om te blijven bewegen. Het merendeel wil graag zo lang mogelijk, met inachtneming van de maatregelen, hun sport blijven beoefenen of beweegalternatieven vinden. Balkon Bewegen biedt een mogelijkheid om veilig te bewegen op een klein oppervlakte, maar het is ook een activiteit waaraan iedereen kan meedoen en plezier aan kan beleven en die gezellig met medebewoners uitgevoerd kan worden. 

60% van de deelnemende ouderen van vorig jaar (2020) geeft aan door Balkon Bewegen geïnspireerd te zijn geraakt om ook in coronatijd te (blijven) bewegen. Daarnaast zette sommige buurtsportcoaches de Balkon Beweegactiviteiten ook de rest van het jaar voort.

Ouderen ervaren Balkonbewegen als een manier om gezond te blijven op een kleine ruimte. Maar ook als: "plezier, contact en aandacht voor elkaar." Sport- en beweegprofessionals gebruiken de dag om de banden met woonzorginstellingen weer aan te halen, zodat ze ook na deze dag met hen activiteiten kunnen ontplooien. 

"Voor ons is de Nationale Balkon Beweegdag daarnaast ook een manier om nieuwe doelgroepen te bereiken. Mensen met wie je anders niet zo snel contact hebt kun je nu laten zien welke mogelijkheden er zijn en welk plezier je kunt beleven aan bewegen."

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven. Samen met Menzis, een organisatie die inzet op leefkrachtige en innovatieve projecten, ondersteunt zij Nationale Balkon Beweegdag. 

Met het mooie weer in aantocht roepen de organisatoren iedereen op weer van start te gaan met balkonbewegen. Op 4 juni a.s. wordt er met z'n allen een groot balkonfeest van gemaakt! 

Professionals en vrijwilligers die een balkonsessie willen leiden en met ouderen willen bewegen, dansen, bingoën, of muziek maken, kunnen zich per e-mail aanmelden voor de tweede editie van de Nationale Balkon Beweegdag via balkonbewegen@ouderenfonds.nl.  

Kijk HIER naar de reportage die wij maakten bij de eerste editie van Balkon Beweegdag.

Foto: Nationaal Ouderenfonds


advertentie