Basisschool De Schakel in Vinkeveen breidt uit

Vinkeveen - Vanwege gestage groei van het leerlingenaantal, wordt het gebouw van basisschool De Schakel in Vinkeveen op korte termijn uitgebreid. De bedoeling is dat bouwbedrijf C. Mulckhuyse bv in april gaat starten en dat de nieuwbouw vóór 1 augustus a.s. wordt opgeleverd.

Om het tekort aan huisvesting voor de leerlingen op te vangen, is tijdelijk een noodlokaal op het schoolterrein geplaatst. Nu zal dit noodlokaal worden vervangen door een permanent lokaal dat STUDIO110 Architectuur in uitstraling volledig laat aansluiten op het reeds bestaande gebouw van De Schakel. Het nieuwe lokaal, alsmede een zorgruimte, wordt geplaatst aan de voorzijde van het gebouw aan de Pijlstaartlaan. 

Het profiel van basisschool De Schakel is in het bijzonder gericht op ‘zorg & aandacht’, waarbij men door de kleinschaligheid en (gespecialiseerde) zorg meer aandacht wil besteden aan kinderen die dat nodig hebben. Hiervoor is op De Schakel deskundig personeel aanwezig en werkt De Schakel samen met instellingen voor zorg en welzijn. Dit profiel trekt in toenemende mate de belangstelling van nieuwe ouders uit Vinkeveen en Waverveen, die voor De Schakel kiezen.


advertentie