CU-SGP: aandacht voor gedupeerden toeslagenaffaire

De Ronde Venen - De fractie van ChristenUnie-SGP (CU-SGP) in de gemeenteraad van De Ronde Venen heeft aandacht gevraagd voor de Rondeveense slachtoffers van de toeslagenaffaire.

Midden januari stelde de fractie vragen aan het college van B&W over de manier waarop de gemeente aan gedupeerden van de toeslagenaffaire hulp kan bieden. Eind februari ontving CU-SGP via een informatienota de antwoorden daarop.

In de commissie van 18 maart jl. heeft de fractie het college bevraagd over de toezeggingen in de nota. De CU-SGP vindt het erg belangrijk dat gedupeerden weten dat ze voor hulp aan kunnen kloppen bij de gemeente. 

De afgelopen maanden is er veel publiciteit geweest over de schrikbarende wijze waarop mensen
door de (rijks)overheid, en dan met name door de belastingdienst, zijn behandeld met het oog op
toegekende toeslagen. Veel gezinnen zijn ernstig gedupeerd geraakt met alle gevolgen (verlies
van woning, werk, relatie, etc..) van dien. Een aantal van deze mensen zal inmiddels ook schulden
hebben opgebouwd bij de gemeente, wat niet nodig was geweest als zij niet zo onheus behandeld
waren. 

Bij het oplossen van deze problemen kan de gemeente ook een rol spelen, bijvoorbeeld door actief
te helpen bij het oplossen van schuldenproblematiek. Daarom heeft CU-SGP een aantal vragen gesteld zoals of de gemeente weet wie in De Ronde Venen getroffen zijn, hoe de gemeente de ondersteuningsgelden die zij van het rijk krijgt besteedt, of er een centraal contactpunt is en of de gemeente bereid is de gemeentelijke schulden kwijt te schelden (en dit zo nodig bij het rijk te declareren). 

Na de beantwoording in de commissie blijkt, dat er in de gemeente 57 gedupeerde gezinnen zijn. De gemeente heeft inmiddels informatie over wie dat zijn en heeft pogingen gedaan om met hen in contact te treden. Dat is nog niet in alle gevallen gelukt, dus dan is het voor gedupeerden in de toeslagenaffaire die zich nog niet bij de gemeente hebben gemeld, goed zich alsnog te melden bij de gemeente via het Servicepunt of per e-mail via toegang@derondevenen.nl

Over het kwijtschelden van gemeentelijke schulden wilde het college nog geen uitspraak doen zolang het de gedupeerden nog niet gesproken heeft.

“Uiteraard blijven wij dit actief volgen en zullen we het college regelmatig over de voortgang bevragen” geeft CU-SGP-fractievoorzitter Wim Stam aan. “Hoewel de gemeente niet de veroorzaker van deze ellende is, vinden we wel dat de gemeente haar inwoners die hierdoor getroffen zijn, zo goed mogelijk moet steunen” aldus Stam.

Daarom, mocht u een gedupeerde zijn, contact hebben opgenomen met de gemeente, maar daar niet tevreden over zijn, dan hoort de CU-SGP dat graag. Stuurt u dan een e-mail naar
cusgpdrv@hotmail.com.


advertentie