Provincie ondersteunt lokale energieprojecten

Regio - De provincie Utrecht ondersteunt lokale energieprojecten in de provincie.

De provincie wil de energietransitie versnellen en ervoor zorgen dat de opbrengsten van lokale energieprojecten in de omgeving blijven. Daarom draagt ze bij aan het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties. Voor lokale projecten in de provincie Utrecht is € 2 miljoen beschikbaar, waarvan de helft beschikbaar is gesteld door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Van het geld kunnen energiecoöperaties professionele hulp inhuren bij projectbureau Energie van Utrecht.

Gedeputeerde Huib van Essen: “Bij de realisatie van windenergie en zonne-energie projecten komt veel kijken. Lokale energiecoöperaties bestaan vaak uit enthousiaste buurtbewoners. Om op gelijkwaardige basis samen te kunnen werken met commerciële partijen, is hulp nodig. De financiële ondersteuning van het Ontwikkelfonds maakt het mogelijk om 50% lokaal eigendom te realiseren. De financiële bijdrage biedt de lokale energiecoöperaties de kans om de belangrijkste kennis en expertise die nodig is bij de voorbereidingen in te huren. Voor ons als provincie is 50% eigenaarschap belangrijk. Nog belangrijker vinden we dat de opbrengsten ook weer terugvloeien naar de lokale omgeving en dat wordt hiermee mogelijke gemaakt.”

De provincie Utrecht is een van de vier provincies die participeert in het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties. Het fonds is bestemd om de risicovolle ontwikkelkosten van grootschalige zon- en windprojecten voor te kunnen financieren. De lening voor lokale energiecoöperaties hoeft alleen terugbetaald te worden als het project feitelijk tot realisatie komt. In het fonds is € 2 miljoen beschikbaar voor projecten in de provincie Utrecht.

Daarnaast heeft de provincie projectbureau Energie van Utrecht helpen oprichten met een financiële bijdrage. Lokale energiecoöperaties kunnen met geld uit het Ontwikkelfonds terecht bij het projectbureau voor de inhuur van projectleiders of experts met specifieke kennis, bijvoorbeeld op het gebied van buurtparticipatie, milieustudies of juridische kennis. Vanuit Energie van Utrecht wordt met steun van de provincie ook gewerkt aan de mogelijkheid om mensen met een laag inkomen mee te laten doen met energieprojecten.

Het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties wordt beheerd door de Stichting Nationaal Groenfonds en door de landelijke koepel Energie Samen. Als een lokaal zon- of windproject de benodigde vergunningen heeft en de feitelijke financiering van de investeringskosten geregeld zijn, worden de ontwikkelkosten uiteindelijk terugbetaald met een opslag. Dat geld wordt weer ingezet voor andere projecten.

Vanaf 1 april 2021 zullen de eerste coöperaties in de provincie Utrecht aan de slag kunnen met hun projecten.


advertentie