Groen licht voor ambulances

Regio - Dankzij innovatieve apparatuur krijgen ambulances van de RAVU voortaan groen licht op kruispunten. Hierdoor wordt het verkeer voor ambulances en andere weggebruikers veiliger en worden ongevallen voorkomen.

De ambulances van de regionale ambulance voorziening Utrecht (RAVU) zijn sinds 1 april 2016 uitgerust met apparatuur waarmee ze de verkeerslichten kunnen beïnvloeden. Ambulances krijgen automatisch groen licht als ze op provinciale wegen de verkeerslichten naderen en hoeven niet meer door rood licht te rijden. Dankzij dit KAR-systeem (Korte Afstand Radio) wordt het verkeer voor ambulancemedewerkers en overige weggebruikers veiliger en worden verkeersongevallen voorkomen. De regionale ambulancedienst RAVU en de provincie Utrecht hebben allebei de helft geïnvesteerd in de installatie van de nieuwe apparatuur, die een totale investering vergde van € 228.000.

Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof: "Wij stellen alles in het werk om onze wegen zo veilig mogelijk te maken. Elk verkeersongeval is er een teveel. Dankzij deze nieuwe techniek wordt het risico op verkeersongevallen waar ambulances bij betrokken zijn een stuk kleiner."

Directeur Jack Versluis van de RAVU: "Naast veiligheid heeft het systeem ook een positief effect op de snelheid waarmee ambulances bij patiënten kunnen zijn. We hopen dan ook dat alle gemeenten in de provincie Utrecht dit goede voorbeeld volgen daar waar het gaat om het uitrusten van hun verkeersregelinstallaties met KAR."

Hoe werkt KAR? Een ambulance meldt via een radiosignaal wat zijn positie is. Op basis van de GPS-positie wordt bepaald uit welke richting het voertuig komt. Daarop worden de verkeerslichten die voorzien zijn van een KAR-installatie in alle mogelijke rijrichtingen van de ambulance automatisch op groen gezet. Hierdoor is een vrije doortocht gegarandeerd. Het systeem werkt alleen wanneer de ambulance met zwaailicht en sirene rijdt. Zodra de ambulance is gepasseerd, gaan de verkeerslichten weer over op de normale regeling. De verkeerslichten op de provinciale wegen in Utrecht hebben allemaal een KAR-installatie. KAR wordt nu al gebruikt door lijnbussen.

De provincie Utrecht streeft naar zo min mogelijk ongevallen op alle wegen in onze provincie. Dat doet zij in samenwerking met diverse partners en met gebruik van innovatieve technologie. En door de provinciale wegen zo goed mogelijk in te richten, verkeerseducatie en door het rijgedrag van weggebruikers te beïnvloeden.


advertentie