Nieuwe voorzitter Zakenvrouwen De Ronde Venen

De Ronde Venen - De vereniging Zakenvrouwen De Ronde Venen heeft een nieuwe voorzitter. Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft Martine van de Acker de voorzittershamer overgedragen aan Simone Borgstede. Martine stond aan de wieg van de vereniging, maar had aangegeven dat ze het tijd vond de hamer door te geven. Voorts is Sandra Geelink tot het bestuur van de vereniging toegetreden, dat daarmee nu weer op volle sterkte is. De vereniging die inmiddels uit meer dan 50 enthousiaste leden bestaat, is stevig verankerd in de gemeente De Ronde Venen.

De missie van de vereniging is een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk belang, voornamelijk in de gemeente De Ronde Venen. Ook wil het netwerk een bron van inspiratie zijn voor andere ondernemende vrouwen in de regio en hieraan een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door het aanbieden van stages, het optreden als coach of op andere wijze vrouwelijk ondernemerschap in de regio stimuleren.

Een van de eerste successen van de Zakenvrouwen, is het project 'Restart', waarbij vrouwen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt, een stage kunnen lopen bij de leden. Met groot verdriet moet de vereniging echter één van de stuwende krachten, Mirjam Verbruggen, van dit project missen. Tijdens de ledenvergadering is bij haar plotselinge overlijden stilgestaan. In nagedachtenis van Mirjam gaat men verder om te kijken hoe het project verder ingevuld kan worden.

Eerder dit jaar is een brainstormsessie georganiseerd, waarbij iedereen goede ideeën heeft geopperd die de komende periode worden uitgewerkt.

Kijk HIER voor meer informatie over Zakenvrouwen De Ronde Venen, en/of like de Facebookpagina.


advertentie