Ontwikkelaar geeft Schanskerk terug aan parochie/bisdom

Uithoorn - Op 27 november 2014 ondertekenden in het bijzijn van de burgemeester van Uithoorn, het bisdom Haarlem-Amsterdam, als gemachtigde van de parochie Emmaüs, en Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. een koopovereenkomst voor het gebouwencomplex aan de Schans, bestaande uit de H. Joannes de Doperkerk, beter bekend als de Schanskerk, de pastorie en verdere opstallen, met inbegrip van de pastorie-kerktuin. Het kerkgebouw is al een aantal jaren niet meer in gebruik, en het is sinds ruim een jaar aan de eredienst onttrokken.

Uitgangspunt bij herontwikkeling van het gebouwencomplex is het behoud van de torens, het front, de pastorie en het behoud van de contouren van het middenschip. Daarnaast zou de gemeente Uithoorn aan de nieuwe eigenaar van het kerkgebouw, een eerste recht van koop van de te ontwikkelen gemeentelijke grond in het Schansgebied, verlenen.

Om te kunnen bepalen of herontwikkeling van het gebouwencomplex economisch haalbaar is, voerde Van Wijnen na ondertekening van de koopovereenkomst, diverse onderzoeken uit, waaronder een bouwkundig onderzoek. Van Wijnen heeft na de uitgevoerde onderzoeken en na veelvuldig overleg, moeten constateren, dat zij binnen de huidige uitgangspunten van de overeenkomst geen haalbare ontwikkeling kan realiseren.

Zowel Van Wijnen als de parochie, c.q. het bisdom betreuren het feit dat de koopovereenkomst hierdoor niet ten uitvoer kan worden gebracht en dus ontbonden is.

Parochie en bisdom zijn zodoende wederom op zoek naar een gegadigde.advertentie