Nieuw milieu-onderzoek naar gevolgen 130 km/u

Regio - Na lang aandringen van de Kamer heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van infrastructuur besloten een nieuw onderzoek te laten uitvoeren door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Er gaat in het onderzoek gekeken worden of het verhogen van de snelheid naar 130 kilometer per uur ertoe leidt dat de Europese luchtkwaliteitsnormen worden overschreden.

Stientje van Veldhoven, Kamerlid voor D66:"Zelfs als je in principe niet tegen de snelheid bent, is het belangrijk om zeker te weten dat het niet ten koste van de gezondheid gaat. De lucht wordt op sommige plekken in Nederland schoner, maar er zijn nog veel plekken waar we tegen de grens aan zitten."

Er is al wel onderzoek gedaan naar de impact van de snelheidsverhoging, maar dat is door een commercieel bureau gedaan. Volgens Van Veldhoven moet dit door een onafhankelijke partij gebeuren.

"Zowel TNO als het RIVM hebben hun twijfels bij de uitkomst van dat eerste onderzoek. En zoiets wil je zeker weten. We hebben in Nederland een onafhankelijk instituut dat dit prima zou kunnen onderzoeken zodat er geen twijfel meer over bestaat."

In september moet het onderzoek klaar zijn.


advertentie