Gespreksgroep 'Omgaan met dementie' op 13 juni van start

Mijdrecht - Zorgt u voor iemand met dementie? Dan komt er vast heel wat op u af. Daarom start Tympaan-De Baat maandag 13 juni met een nieuwe gespreksgroep ‘Omgaan met dementie’. Hierin kunnen mantelzorgers van mensen met dementie in 6 bijeenkomsten ervaringen uitwisselen en handvatten krijgen in het omgaan met de situatie.

Juist voor mantelzorgers van mensen met dementie is lotgenotencontact belangrijk; zij hebben een zware taak en moeten die vaak jarenlang volbrengen. Het leven staat vaak in het teken van de ander. In de gespreksgroep voor mantelzorgers komt u andere mantelzorgers tegen die in een vergelijkbare situatie zitten. Dat maakt dat uw verhalen worden herkend en dat de groepsgenoten begrijpen wat u doormaakt.

In 6 bijeenkomsten komen thema’s aan de orde als: hoe is mijn leven veranderd, hoe ga ik om met gedragsveranderingen, hoe kijk ik naar de toekomst, hoe blijf ik als mantelzorger in balans. Er is gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, uw vragen te bespreken en samen te zoeken naar oplossingen voor problemen waar u tegen aanloopt.

De gespreksgroep wordt begeleid door de mantelzorgconsulent van Tympaan-De Baat en twee vrijwilligers die ervaring als beroepskracht hebben in het werken met mensen met dementie. Als er behoefte is aan specifieke kennis is er de mogelijkheid een gastspreker uit te nodigen. Tijdens de eerste bijeenkomst is dementieconsulent Margretha van Engelenburg, aanwezig.

De gespreksgroep start maandag 13 juni om 13:00 uur en duurt een uur. De volgende bijeenkomsten zijn op 27 juni, 11 juli, 15 en 29 augustus en 12 september.

De groep komt bij elkaar in de Buurtkamer Mijdrecht aan de G. van Aemstelstraat 5 in Mijdrecht.

Aanmelden voor de gespreksgroep kan bij Esther Smit, Coördinator Steunpunt Mantelzorg van Tympaan-De Baat. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0297) 230 280 of per e-mail via e.smit@stdb.nl.

Mocht deze dag, het tijdstip of de locatie u niet uitkomen, maar wilt u wel graag aan een gespreksgroep deelnemen, dan hoort Tympaan-De Baat dat graag.


advertentie