Overleg VIB met provincie en Syntus levert op korte termijn niets op

Mijdrecht - De Vereniging Industriële Belangengemeenschap De Ronde Venen - kortweg VIB - heeft donderdagavond 2 juni jl. overleg gevoerd met gedeputeerde van de provincie Utrecht mevrouw mr. Verbeek-Nijhof en een vervoersdeskundige van vervoersmaatschappij Syntus ten kantore van Bayer in Mijdrecht.

Onderwerp van gesprek: de bereikbaarheid van het Mijdrechtse bedrijventerrein met openbaar vervoer na de ingangsdatum van de nieuwe openbaar vervoersconcessie in de westkant van de provincie Utrecht op 11 december 2016. Eén van de gevolgen van de nieuwe concessie is namelijk, dat buslijn 130 niet meer over de Industrieweg zal rijden en dat alleen buslijn 121 (Uithoorn-Hilversum) en lijn 526 (Buurtbus) dat slechts 1 keer per uur zullen doen.

Tijdens de vergadering van de Commissie Milieu, Mobiliteit en Economie van Provinciale Staten van Utrecht, van 4 april 2016, antwoordde mevrouw Verbeek op een vraag van een commissielid, dat Syntus bij bedrijven op het bedrijventerrein Mijdrecht, onderzoek zou hebben gedaan naar de vervoersbehoefte.

Navraag door het VIB-bestuur bij Syntus en bij de grootste werkgevers op het bedrijventerrein, gaf echter als resultaat dat een dergelijk onderzoek niet had plaatsgevonden. De opmerking van de gedeputeerde over een onderzoek in eerdergenoemde Statencommissie was dus niet conform de realiteit.

Gedurende het overleg werd duidelijk dat Syntus voor het eerste jaar na de invoering geen aanpassingen in de nieuwe dienstregeling meer kan realiseren.

De gedeputeerde is daarop met het VIB-bestuur overeengekomen, dat alsnog overleg zal plaatsvinden tussen haar, provinciemedewerkers en Syntus enerzijds en vertegenwoordigers van de vier grootste werkgevers op het bedrijventerrein, t.w. Bayer, Blokker Logistiek, SC Johnson Europlant en de Walraven Groep, anderzijds. De afspraak is gemaakt dat de gedeputeerde, provinciemedewerkers en Syntus, vroegtijdig overleg met VIB De Ronde Venen en de grootste werkgevers zullen voeren over de gevolgen van de versobering en mogelijke aanpassingen in de toekomst.


advertentie