Inloopavond nieuwe brug Ouderkerk aan de Amstel

Ouder-Amstel/De Ronde Venen - De provincie Noord-Holland bouwt in 2018, in samenwerking met de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen en de Stadsregio Amsterdam, een nieuwe brug over de Amstel in Ouderkerk aan de Amstel.

De ruimtelijke inpassing en het gebruik van de nieuwe brug worden vastgelegd in een bestemmingsplan op provinciaal niveau, een zogeheten provinciaal inpassingsplan. Om bewoners, bedrijven en overige belanghebbenden te informeren over het inpassingsplan, de procedure en de inspraakmogelijkheden, organiseert de provincie op woensdag 15 juni 2016 van 17:30 uur tot 20:00 uur een inloopavond in het gemeentehuis van Ouder-Amstel aan de Dorpsstraat 14 (ingang achterzijde) in Ouderkerk aan de Amstel.

Aanmelden voor de avond is niet nodig.

 Tijdens de inloopavond wordt een concept van het ontwerp-inpassingsplan gepresenteerd en kan daarop een reactie worden gegeven. Het inpassingsplan heeft alleen betrekking op de definitieve (permanente) situatie van de nieuwe brug. De tijdelijke situatie, zoals die bestaat tijdens de werkzaamheden aan de nieuwe brug, is hierin dus niet opgenomen.

Een folder over het Provinciaal inpassingsplan brug Ouderkerk kan HIER worden gedownload. Ook is hier meer informatie te vinden over de vervanging van de brug Ouderkerk.

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.


advertentie