Groene of grijze stroom? De Ronde Venen is zich van geen kwaad bewust

De Ronde Venen - De gemeente De Ronde Venen maakt gebruik van 100% duurzame energie. Dat schrijft de gemeente in reactie op een persbericht van Greenpeace, waarin over de gemeente werd gezegd, dat deze geen duurzame energie c.q. groene stroom gebruikt.

De gemeente stelt dat bij de aanbesteding van het gemeentelijk elektriciteitspakket, de levering van duurzame stroom als belangrijk uitgangspunt is gehanteerd. De gemeente zegt dan ook dat de berichtgeving van Greenpeace is gebaseerd op onjuiste gegevens.

In totaal verbruikt de gemeente jaarlijks zo’n 1,8 GWh. Het overgrote deel daarvan wordt geleverd door leverancier DVEP (De Vrije Energie Producent). Ook wordt een deel geproduceerd door de 65 zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis, die jaarlijks zo’n 20.000 kwh leveren.

In 2014 is het elektriciteitsverbruik van de gemeente aanbesteed. Een belangrijk uitgangspunt in die aanbesteding was dat de geleverde elektriciteit 100% duurzaam moest zijn. DVEP voldoet daaraan. De Ronde Venen beschikt ook over een certificaat van DVEP, waaruit blijkt dat duurzame elektriciteit is ontvangen in de vorm van hydro-elektrische energie.

Vorige week publiceerde Greenpeace een overzicht, dat door verschillende media werd overgenomen,. Daarin staat dat De Ronde Venen geen gebruik maakt van duurzame energie. De gemeente kreeg daarmee de kwalificatie ‘Rood’. Navraag bij Greenpeace heeft opgeleverd dat zij niet op de hoogte waren van het verstrekte certificaat. Waren ze dat wel geweest, dan had de gemeente niet de kwalificatie rood, maar ‘oranje’ gekregen. Greenpeace beschouwt hydro-elekrticiteit namelijk niet als duurzame energie.

Wethouder David Moolenburgh (CDA, Duurzaamheid): ,,Ik was zeer verbaasd over de berichtgeving. Het staat namelijk haaks op hetgeen we doen en belangrijk vinden: werken aan een duurzame gemeente. Dat doen we op tal van gebieden, en natuurlijk ook op het gebied van energieverbruik. Bijvoorbeeld in de vorm van zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis," aldus Moolenburgh.

"Ook", vervolgt Moolenburgh, "onderzoeken we de mogelijkheid inwoners gezamenlijk te laten investeren in zonnepanelen. Met name voor mensen die geen ruimte hebben voor panelen op hun dak of waarvan het dak weinig zon vangt, biedt dat de mogelijkheid zelf te investeren in duurzame energieopwekking. De panelen zouden geplaatst kunnen worden op gemeentelijkle panden."

Moolenburgh: "Ook openen we in het najaar het Energieloket, waar inwoners terecht kunnen met vragen en waar ze advies kunnen krijgen op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Onze ambitie is om in 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn.’’

Klik op het document onderaan dit artikel voor het certificaat van DVEP over hydro-elektriciteit.

 


advertentie