Gemeenteraad De Ronde Venen zoekt voorzitter rekenkamercommissie

De Ronde Venen - De gemeenteraad van De Ronde Venen is op zoek naar een voorzitter van de
rekenkamercommissie.

De rekenkamercommissie De Ronde Venen ondersteunt de gemeenteraad in zijn controlerende taak, door onderzoek uit te voeren naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. De rekenkamercommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

De voorzitter is het gezicht van de rekenkamercommissie en hij/zij draagt de visie van de commissie pro-actief uit. De voorzitter geeft op inspirerende wijze, met tact en daadkracht, leiding aan het functioneren van de commissie en aan het uitvoeren van onderzoek. Hij/zij bouwt aan een effectieve relatie met de gemeenteraad, de griffie, het college en de ambtelijke organisatie en zorgt voor een goede communicatie.

De gemeenteraad zoekt een voorzitter van de rekenkamercommissie die:

 beschikt over een academisch werk- en /of denkniveau;
 bestuurlijke ervaring en inzicht heeft in de beleidsterreinen van de lokale overheid;
 kennis heeft van en ervaring heeft met het doen van beleidsonderzoek en met het begeleiden
daarvan, bij voorkeur bij een rekenkamer of rekenkamercommissie;
 niet woonachtig is in de gemeente De Ronde Venen.

De voorzitter van de rekenkamercommissie: 

 organiseert tijdig en periodiek de vergaderingen van de rekenkamercommissie;
 leidt de vergaderingen van de rekenkamercommissie;
 is verantwoordelijk voor de voortgang en kwaliteit van de onderzoeken;
 bewaakt het budget van de rekenkamercommissie;
 is integer, analyserend, beschikt over politieke sensitiviteit en goede communicatieve
vaardigheden.

De voorzitter van de rekenkamercommissie ontvangt een vaste maandvergoeding van € 300 inclusief reiskosten, dit conform de Verordening rekenkamercommissie gemeente De Ronde Venen 2016.

Belangstellenden die willen solliciteren, kunnen een digitale sollicitatie o.v.v. ‘sollicitatie voorzitter rekenkamercommissie´ zenden naar griffier@derondevenen.nl. Reageren op deze vacature kan tot en met 15 juni 2016.

Neem voor meer informatie contact op met de secretaris mevrouw De Vos op telefoonnummer (0297) 291 753.


advertentie