Centrum Jeugd en Gezin organiseert symposium 'Investeren in gezinnen'

De Ronde Venen - Echtscheiding en de gevolgen daarvan zijn een ingrijpend maatschappelijk probleem. De vraag is wat je preventief kunt doen, zodat de gevolgen van een echtscheiding minder ingrijpend zijn. En liever nog, hoe preventief geïnvesteerd kan worden in gezonde relaties en gezinnen, waardoor een echtscheiding voorkomen kan worden.

Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) organiseert daarom het symposium 'Investeren in gezinnen'. Het CJG beoogt daarmee enerzijds bewustwording op gang te brengen van de impact van life events, zoals kinderen krijgen of werkeloos worden, op relaties en gezinnen. Anderzijds wil het CJG de urgentie helder maken van het tijdig ingrijpen, omdat door bewustwording en inzet op preventie veel schade voorkomen kan worden.

De afgelopen jaren is steeds meer aandacht gekomen voor relatieproblemen en de daarmee vaak samenhangende (v)echtscheidingen. In 2010 heeft het Nederlands Jeugd Instituut een uitgebreide studie gedaan naar de effecten van relatieondersteunend aanbod ter voorkoming van scheidingen. In 2014 hebben de toenmalige staatsecretarissen Van Rijn en Teeven beleidsmaatregelen genomen met betrekking tot het verbeteren van de positie van kinderen bij scheidingen. 

Vorig jaar oktober ontving de Tweede Kamer een brandbrief op initiatief van een aantal scheidingsdeskundigen, maatschappelijke organisaties, het Nederlands Jeugd Instituut en enkele particuliere organisaties waaronder het Expertise Centrum Kind en Scheiding. Hierin pleitten zij voor gemeentelijke maatregelen ter ondersteuning van vooral jonge gezinnen en hun kinderen.

Sindsdien is de discussie omtrent scheidingen en de maatschappelijke effecten hiervan in diverse gemeenten, zoals Eindhoven, Rotterdam en Amersfoort, op gang gekomen. Niet zo verwonderlijk omdat gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor de gehele jeugdhulp.

Jaarlijks zijn in Nederland ca 70.000 kinderen direct betrokken bij de scheiding van hun ouders. Uit recente cijfers blijkt dat 70-90% van de kinderen die een beroep doen op de jeugdhulp uit gebroken gezinnen komen. Zorgprofessionals noemen relatieproblemen en complexe scheidingen van ouders als één van de grootste oorzaken van de toename van vraag naar jeugdhulp. Gemeenten hebben er dus alle belang bij als deze ontwikkeling gekeerd kan worden.

Vooral jonge gezinnen en hele jonge kinderen zijn het meest kwetsbaar. Het blijkt dat ca 80% van de ouders bij het krijgen van een eerste kind in meer of mindere mate relatieproblemen ervaren. De helft daarvan is zelfs binnen vijf jaar gescheiden. Ouders realiseren zich vaak niet dat door hun problemen ook het kind in de knel kan komen. Niet alleen de verandering in de relatie als gevolg van het ouderschap maar ook veranderingen van financiële situaties, ziekte of werkloosheid kunnen direct invloed hebben op relaties.

Reden genoeg voor het Centrum Jeugd en Gezin om het Symposium ‘ Investeren in gezinnen’ te organiseren waarbij twee experts zijn uitgenodigd. Inge Anthonijsz, orthopedagoog, opleidingskundige en expert op het gebied van (v)echtscheiding, relatieondersteuning, ouderschap en pesten, werkzaam bij het Nederlands Jeugd Instituut en Bregje Dijksterhuis, rechtssocioloog en juridisch specialist in echtscheiding en alimentatie.

Naast de inbreng van deze experts staan ook zes themagerichte workshops en een aansluitende forumdiscussie op het programma. Daaraan zal een gevarieerde groep (ervarings)deskundigen deelnemen uit de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven.

“Belangrijk is dat naast deze deskundigen juist ook ouders zelf een actieve bijdrage leveren aan het symposium. Hun stem is essentieel bij het vorm geven van relatie- en opvoedondersteuning” aldus Marianne Langkamp. “ Ze zijn dan ook van harte uitgenodigd op deze avond”

Het symposium wordt gehouden op dinsdag 13 september 2016 in De Boei in Vinkeveen. Iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp, een bijdrage wil leveren aan de discussie of suggesties wil aandragen is vanaf 19:00 uur welkom voor ontvangst met een kopje koffie. De avond begint om 19:30 uur.

Vooraf aanmelding is niet noodzakelijk, maar wel prettig in verband met de voorbereidingen. U kuntAanmelden kan via de website www.derondevenen.ouderslokaal.nl.


advertentie