Careyn en Zonnehuisgroep Amstelland slecht presterende verpleeghuisinstellingen

De Ronde Venen - Dinsdagavond heeft staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) de lijst bekendgemaakt van de verpleeghuisinstellingen die slecht presteren. 

Op deze lijst komen de in De Ronde Venen werkzame instellingen Careyn en Zonnehuisgroep Amstelland voor.

Careyn exploiteert in De Ronde Venen Maria Oord in Vinkeveen. De Zonnehuisgroep Amstelland exploiteert in De Ronde Venen De Kom en Gerardus Majella in Mijdrecht en Zuiderhof in Vinkeveen. Daarnaast is de Zonnehuisgroep Amstelland bezig met de herontwikkeling van de Nieuw Avondlicht-locatie in Mijdrecht.

Beide organisaties zijn door de IGZ in de laagste categorieën geplaatst.

De Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) heeft afgelopen anderhalf jaar intensief toezicht gehouden op 150 verpleegzorginstellingen. Op 4 juli publiceerde de IGZ een eindrapport over het toezicht op deze 150 verpleegzorginstellingen. De lijst met de betrokken zorginstellingen is aan staatssecretaris Van Rijn aangeboden. Tegelijkertijd maakte de IGZ deze lijst openbaar op haar website.

Het gaat hierbij om het toezicht over de gehele periode van 1 januari 2015 tot en met 15 maart 2016. De selectie van de verpleegzorginstellingen die op de lijst staan is op basis van een interne analyse die de inspectie jaarlijks uitvoert. Deze lijst wordt gaandeweg het bezoekjaar bijgesteld op basis van nieuwe informatie.

Het oordeel van de IGZ op 15 maart 2016 over de betrokken zorginstellingen, is gebaseerd op de bevindingen van het toezicht. Deze toezichtresultaten zoals oordelen uit inspectiebezoeken, calamiteitenrapportages en oordelen op basis van een bestuursgesprek zijn gewogen en vertaald naar vervolgactiviteiten en een indeling in 4 categorieën. Alle ontwikkelingen in de zorginstellingen ná 15 maart 2016, of dit nu een positieve of negatieve ontwikkeling is, maken geen onderdeel uit van het rapport en hebben daarmee logischerwijze geen invloed gehad op de plaats in een van de 4 in het eindrapport opgenomen categorieën.

De lijst met 150 instellingen is door de IGZ onderverdeeld in vier categorieën. Die vier zijn:

1. Intensief vervolgtoezicht
Dit betekent dat binnen een organisatie in korte tijd bestuursgesprekken en meerdere (onaangekondigde) bezoeken bij verschillende locaties van de zorginstelling plaatsvinden. Op basis daarvan gaat de inspectie een oordeel geven over de gehele zorgorganisatie of heeft dat inmiddels gedaan.

2. Vervolgtoezicht
De inspectie houdt vervolgtoezicht in de vorm van inspectiebezoeken en/of bestuursgesprekken. De inspectie toetst zo of de instelling de tekortkomingen die zijn geconstateerd, oplost. Als dat het geval is, sluit de inspectie het toezichttraject op betreffende locatie af (zie 4).

3. In afwachting van resultaatsverslag al dan niet vervolgtoezicht nodig
De inspectie heeft in een bezoek tekortkomingen geconstateerd. De instelling moet van de inspectie een verslag maken over hoe zij deze tekortkomingen aanpakt en/of heeft aangepakt, het zogenoemde resultaatsverslag. De inspectie bepaalt na ontvangst van dit resultaatverslag of vervolgtoezicht noodzakelijk is (zie 2).

4. Toezichttraject afgesloten
Dit betekent dat de inspectie in 2016 de zorginstelling niet opnieuw vanuit het risicotoezicht bezoekt. Indien meldingen of andere signalen aanleiding geven voor toezicht, zal de inspectie opnieuw toezicht houden in de vorm van inspectiebezoeken en/of bestuursgesprekken.

In de lijst van de IGZ staat Careyn in categorie 1, wat betekent dat de IGZ de grootste zorgen heeft over Careyn, en dat Careyn aan intensief vervolgonderzoek onderworpen is.

De Zonnehuisgroep Amstelland is door de IGZ in categorie 2 geplaatst, en is aan niet-intensief vervolgonderzoek omderworpen.

Dat Careyn en de Zonnehuisgroep Amstelland vaak niet aan de normen voldoen, betekent overigens niet dat alle verpleeghuizen die onder deze instellingen vallen onder de maat presteren. De kwaliteit en veiligheid van zorg kan bij de ene locatie op orde zijn, terwijl een andere locatie van dezelfde aanbieder flinke tekortkomingen heeft, aldus de inspectie.

Klik op link hieronder om de volledige lijst van slecht presterende verpleeginstellingen te zien.


advertentie