Jacco Post tot directeur ODRU benoemd

Utrecht - Jacco Post, die in november 2014 tijdelijk werd benoemd in de functie van directeur van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU), heeft een benoeming voor onbepaalde tijd gekregen. Het algemeen bestuur heeft dit in haar vergadering van 30 juni bekrachtigd. 

"Met het oog op de komst van de Omgevingswet en gezien de ontwikkelingen aan de hand van de uitgezette koers, is Jacco Post de aangewezen man om dit in goede banen te leiden", licht bestuursvoorzitter Frits Naafs het besluit toe.

Jacco Post is blij met het in hem gestelde vertrouwen: ‘Ik ben zeer gemotiveerd om met alle collega’s en onze gemeentes ODRU te ontwikkelen. Mijn belangrijkste opdrachten zijn het vergroten van de nabijheid voor onze vijftien gemeenten, het helpen realiseren van initiatieven van bedrijven en inwoners en het voorbereiden van de organisatie op de nieuwe Omgevingswet."

De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden- Nederland, waaronder gemeente De Ronde Venen, bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Dat doet de ODRU met een breed scala aan producten en diensten op het terrein van o.a. bodem, milieu-, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening, klimaat, energie en duurzaamheid.

In De Ronde Venen is NME-centrum De Woudreus in Wilnis, één van activiteiten die de ODRU.

Bij de ODRU werken circa 140 mensen.

Op de foto bij dit artikel staat Jacco Post rechts.advertentie