Markt Mijdrecht zelfstandig verder, markt Abcoude blijft bij gemeente

Abcoude/Mijdrecht - Zowel de weekmarkt in Mijdrecht als die in Abcoude, willen zichzelf meer profileren.

In Mijdrecht hebben de marktlieden er daarom voor gekozen, de organisatie van de markt zelf op zich te nemen. Het geld dat zo overblijft, wordt gestoken in publiciteit. In Abcoude blijft de gemeente wel verantwoordelijk voor de organisatie van de markt. Hoe die markt voor aanvullende publiciteit kan zorgen, is nog niet bekend.

Om markt van Mijdrecht de kans te geven meer geld in publiciteit te steken, heeft het college van B&W van De Ronde Venen besloten, dat de markt zelf zorg mag dragen voor de organisatie. Dit zal geen gevolgen hebben voor de markt in Abcoude.

Wethouder Anco Goldhorn: ,,Een sterkere markt betekent meer levendigheid. Dit komt ook ten goede aan de winkeliers en horeca in Mijdrecht. Markt en dorp versterken elkaar.’’

Afgelopen jaar is samen met de marktkooplui, kramenzetters, marktmeesters en de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel (CVAH) onderzoek gedaan naar de kracht van de markten in Abcoude en Mijdrecht. Nu functioneren zij gemiddeld tot goed. Een publiciteitsimpuls zou de aantrekkingskracht van beide markten vergroten.

De gemeente organiseert nu beide markten. Als de marktkooplui van de markt Mijdrecht bij verzelfstandiging de markt zelf gaan organiseren, nemen zij de taken van de gemeente over. Veel taken kunnen de ondernemers zelf goedkoper en makkelijker organiseren, waardoor er meer geld beschikbaar komt voor promotie en voor het aantrekkelijker maken van de markt.

De marktkooplui van Abcoude hebben aangegeven niet te willen verzelfstandigen. Mogelijk kan hier wel de promotie van de markt verbeteren. Met een kleine ophoging van het marktgeld, kan de gemeente de markt kostenneutraal organiseren.

In het najaar worden er afspraken gemaakt over de verzelfstandiging in Mijdrecht en over de verhoging van het marktgeld in Abcoude. In de gemeenteraadsvergadering van 24 november kan de gemeenteraad de genomen besluiten bekrachtigen, zodat vanaf 1 januari 2017 het nieuwe beleid van kracht wordt.


advertentie