VVD voorzitter neemt afstand van standpunt VVD-fractie over Regenboogvlag

De Ronde Venen - Hans Groenewegen, voorzitter van de VVD- regio Vecht en Venen, heeft afstand genomen van het standpunt dat het grootste deel van de Rondeveense VVD-fractie innam bij de behandeling van het voorstel om op 'Coming Out Day' de regenboogvlag te hijsen op het gemeentehuis in Mijdrecht.

Tijdens de behandeling van dat voorstel in de gementeraad van De Ronde Venen, stelde het merendeel van de VVD-fractie zich op het standpunt, dat de 'nationale driekleur' de uiting is van waar Nederland en uiteindelijk De Ronde Venen voor staat: iedereen is gelijk en niemand mag gediscrimineerd worden op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook. Dat is, volgens de woordvoerder van de fractie, Rudolf Van Olden, een boodschap die je niet eenmalig moet uitdragen, maar 24 uur per dag.

Op zijn Facebookpagina schrijft Groenewegen, op persoonlijke titel, dat hij het een goed initiatief vindt, dat 'helaas door de VVD-fractie, met uitzondering van het fractielid Yvonne Welter, niet werd gesteund.'

Groenewegen, die voor de fusie van de VVD-afdelingen De Ronde Venen en Stichtse Vecht voorzitter was van de Rondeveense afdeling, noemt het standpunt van de VVD-fractie 'opmerkelijk'. Hij stelt dat hij zich bij het vormen van zijn mening heeft laten leiden door de liberale beginselen van de VVD. "Vrijheid van de mens" in zijn of haar doen en laten. Verdraagzaamheid ten opzichte van andersdenkenden en bovenal gelijkwaardigheid, waarbij iedere vorm van discriminatie wordt verworpen, ongeacht iemands geloofs- overtuiging, huidskleur, nationaliteit en seksuele geaardheid.

Groenewegen verwijst ook nog naar het officiële landelijke VVD-beleid, dat volgen hem 'spreekt over het versterken van de positie van homo's en "het blijvend aandacht vragen voor de discriminatie van homo's".'

Hij besluit met dat 'gevoed door onze liberale beginselen en inhoud gevend aan het vragen van die blijvende aandacht', wat hem betreft de 'gehele VVD fractie, de regenboogvlag zeker mede had mogen laten wapperen.'

Het voorstel is overigens door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen, zodat op 11 oktober aanstaande de regenboogvlag op het gemeentehuis in Mijdrecht wordt gehesen.


advertentie