Fort Abcoude gerenoveerd met behoud vleermuizenpopulatie

Abcoude - Het opknappen van oude forten kan prima samengaan met het beschermen van vleermuizen. Het Fort bij Abcoude is onlangs gerenoveerd mét behoud van de vleermuizenpopulatie. Het Parool publiceerde hierover op zaterdag 27 augustus jl. een artikel geschreven door Kirsten Dorrestijn.

Projectleider Nanette Elfring van Natuurmonumenten steekt de sleutel in het slot van de grote, houten deur van het munitiedepot van Fort bij Abcoude, onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Rondom het slot zit een waas van spinnenwebben. "Kijk," zegt ze wijzend op het tralieraampje in de deur dat half is afgedekt met houten plankjes, "dit is speciaal voor vleermuizen gedaan. De vliegingang mag niet te groot zijn, want vleermuizen houden niet van tocht."

We stappen een donkere, vochtige ruimte binnen en lopen in het licht van de zaklantaarn door naar achteren. In vier hoeken staan blauwe, plastic badjes met water erin. "Die zijn neergezet om de lucht vochtig te houden," zegt Elfring.

Ze glijdt met het licht van haar zaklantaarn over het ronde plafond en houdt stil bij een houten plankje tegen de zijmuur. "Het plafond is helemaal glad, daar kunnen de vleermuizen niet aan hangen. Daarom hebben we plankjes gemonteerd waarachter ze kunnen wegkruipen."

Vleermuizen verblijven graag in smalle kieren en holletjes. Met dat doel wil Natuurmonumenten gaten boren in de monumentale muur, maar daar moet nog een ontheffing voor worden aangevraagd.

Fort bij Abcoude is een belangrijke overwinteringslocatie voor minimaal zes soorten vleermuizen: de gewone dwergvleermuis, de laatvlieger, de rosse vleermuis, de watervleermuis, de gewone baardvleermuis en de gewone grootoorvleermuis. Door nauwkeurig te onderzoeken hoe de vleermuizen het fort en het omliggende terrein gebruiken, voorziet de Zoogdiervereniging Natuurmonumenten van advies over bescherming van de vleermuizen bij renovatiewerkzaamheden. Ruimtes waar al veel vleermuizen zitten, worden geoptimaliseerd, zodat andere ruimtes kunnen worden ingericht voor menselijk gebruik.

De kazerne van Fort bij Abcoude is inmiddels gerestaureerd en klaar voor exploitatie. Drie munitiedepots zijn ingericht voor vleermuizen. "Als je een ruimte heel geschikt maakt, kun je de dieren zo ver krijgen dat ze naar de betere plek verhuizen," zegt Herman Limpens, vleermuisdeskundige van de Zoogdiervereniging. "Maar het is geen kwestie van een paar kasten ophangen. De plek moet een luchtvochtigheid van 98 tot 99 procent hebben, de temperatuur moet stabiel zijn, er moet genoeg verse lucht circuleren en het mag er niet tochten."

Sinds enkele jaren worden verschillende forten van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie opgeknapt. Door de ruimtes vleermuisvriendelijk in te richten, hoopt men dat de populaties er zullen groeien. Daarnaast worden de ruimtes toegankelijk gemaakt voor het publiek. De Zoogdiervereniging juicht dit toe. "Vleermuizen hebben er niks aan als forten tot ruïnes vervallen," zegt Limpens. "Als een plafond inzakt, valt er te veel licht binnen. Dat gebeurt in Frankrijk veel met forten uit de napoleontische tijd."

Eerder gaf de Zoogdiervereniging al advies bij de restauratie van de Waterlinieforten Fort bij Vechten, Fort Nieuwersluis, Fort Kijkuit, Fort bij Rijnauwen en Fort Everdingen. Vleermuisverblijven worden in de winter afgesloten voor publiek.

Bron: Het Parool, Kirsten Dorrestijn


advertentie