RTV Utrecht wil samenwerken met regionale omroepen

Regio - Vijf regionale omroepen, waaronder RTV Utrecht, dringen aan op de oprichting van één landelijke Regionale Publieke Omroep. De ondernemingsraden van de vijf omroepen hebben staatssecretaris Sander Dekker van OCW daarover een brief gestuurd.

Dekker heeft een wetsvoorstel in voorbereiding waarmee de dertien regionale omroepen zichzelf kunnen verenigen onder een gezamenlijk bestuur. Die fusie moet kosten besparen. Het kabinet wil dat de regionale omroepen vanaf volgend jaar € 17 miljoen minder kosten. De directies hebben daarvoor een gezamenlijk plan gemaakt, maar kunnen het niet eens worden over de voorwaarden waaronder de RPO moet gaan werken.

Twistpunt is de onafhankelijkheid van de journalisten die voor de dertien redacties werken. Aanvankelijk zou de RPO bestaan uit dertien zelfstandige Regionale Media Instellingen. Dat bleek door de gekozen bestuursvorm echter juridisch onhaalbaar. Dekker streeft daarom naar een fusie, waarin de dertien redacties toch eindverantwoordelijk blijven voor vorm en inhoud van de programma's.

Acht omroepen wijzen het huidige voorstel van Dekker af, omdat ze vrezen dat een landelijk bestuur daarin te veel invloed zou krijgen op de programma's in de regio's. RTV Utrecht, NH, Omroep Flevoland, RTV Noord en RTV Rijnmond hebben er wel vertrouwen in dat het wetsvoorstel voldoende garanties biedt voor onafhankelijke regionale journalistiek. Bovendien heeft Dekker onder meer toegezegd dat aan een gezamenlijke toekomst een zendmachtiging is gekoppeld die veertien jaar geldig blijft, tien jaar langer dan de concessies voor individuele omroepen.

De vijf ondernemingsraden wijzen er in een brief aan Dekker op dat als het wetsvoorstel niet in de Tweede Kamer wordt behandeld, de bezuiniging van € 17 miljoen over de individuele omroepen moet worden verdeeld. De regionale journalistiek zou daardoor hard worden getroffen, schrijven ze. Samenwerking zou volgens hen leiden tot een slagvaardige organisatie met dertien zo groot mogelijke redacties, elk onder leiding van een eigen hoofdredacteur.

Staatssecretaris Dekker heeft eerder aangegeven dat hij het wetsvoorstel alleen indient als een ruime meerderheid van de regionale omroepen erachter staat. Het ministerie van OCW kan verder nog niets over de ontstane situatie zeggen. Dat wacht op een bijeenkomst van de regionale omroepdirecties aanstaande donderdag.


advertentie