PvdA-GL-LS stelt vragen over komende bezuinigingen op zorg

De Ronde Venen - Op donderdag 1 september hebben de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeente) en het Rijk afspraken gemaakt over kortingen op de WMO en Jeugdzorg. Deze afspraken zijn bindend, ook voor gemeente De Ronde Venen. De korting kan oplopen tot een half miljoen euro, en misschien zelfs meer.

Veel gemeenten, waaronder De Ronde Venen, hebben in 2015 geld overgehouden op het budget voor de zorg. Het Rijk had een inschatting gemaakt van het aantal mensen dat per gemeente zorg nodig zou hebben en had daar de budgetten voor de zorg op gebaseerd.

De mensen die voor 1 januari 2015 al zorg hadden, konden in sommige gevallen kiezen of ze de zorg van de gemeente wilden hebben, of toch liever van de zorgverzekeraar (WLZ). Nu blijkt dat veel meer mensen voor de WLZ gekozen hebben dan het Rijk vooraf had ingeschat. Omdat gemeenten hierdoor te veel geld hebben gekregen worden ze nu gekort.

In totaal gaat het in 2017 om € 226 miljoen voor alle gemeenten samen. In 2018 gaat het om iets minder, namelijk € 180 miljoen. Dit zal ook voor De Ronde Venen een aanzienlijke tegenvaller betekenen.

De fractie van PvdA-GroenLinks- LokaalSociaal heeft dan ook schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over deze korting op de budgetten voor de zorg. De fractie wil graag weten of het college al een idee heeft van de hoogte van de korting voor De Ronde Venen en hoe het college van plan is om deze korting op te vangen.

De fractie wil ook weten of het college nog meer kortingen op de zorg verwacht en zo ja, welke dat kunnen zijn.

In ieder geval zal deze korting geen gevolgen hebben voor de te leveren zorg, mensen blijven gewoon de zorg krijgen die ze nodig hebben. Nu de gemeente minder geld krijgt van het Rijk zal deze mogelijk wel meer eigen middelen voor de zorg moeten reserveren.

Raadslid Pieter Kroon: “Wij hebben het college herhaaldelijk gevraagd om uit te zoeken waarom er zoveel geld over was op het budget voor de zorg. Het college vond dit niet nodig en heeft een deel van het overschot zelfs structureel bezuinigd, voordat duidelijk was of dit geld echt niet nodig was. Onduidelijk is of dit tekort nu opgevangen kan worden binnen de huidige begroting. Wij hopen in ieder geval dat de financiële gevolgen mee zullen vallen.”


advertentie