Bezwaren tegen 130 km op A2 volgende week in Raad van State

Regio - De bezwaren van de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht, alsmede die van een aantal individuele bewoners van Stichtse Vecht, tegen de verhoging van de maximumsnelheid op de A2, worden volgende week behandeld in de Raad van State.

De inwoners van Stichtse Vecht die ook bezwaar hebben gemaakt, vinden het ongehoord dat de minister op oneigenlijke gronden de snelheid in de nachtelijke uren heeft verhoogd naar 130 km/uur. "De afspraak die destijds met gemeente en dus inwoners is gemaakt, was dat de verbreding naar een 5-baans weg, alleen maar mogelijk was met een strikte handhaving van 100 km/uur," aldus de bewoners.

'Ook Milieudefensie gaat via een civiele procedure de minister dagen. De rijksoverheid vraagt namelijk keer op keer uitstel aan bij Europa, omdat ze al jaren niet kunnen voldoen aan de afgesproken luchtkwaliteitsnormen. De hoge CO2 uitstoot, mede veroorzaakt door de A2, heeft voor mens, dier en plant grote gevolgen,' meldt het persbericht van de bewoners.

Uit onderzoek van het RIVM uit 2015 blijkt, dat mensen langs grote snelwegen, minder lang te leven hebben. Het onderzoek van de GGD stelt vast dat COPD en Astma directe gevolgen zijn van het verkeer op snelwegen als de A2. 

Pim Bout, Alexander van Helm, Riëtte Habes en Fer Poncia: "Voor inwoners is het dan ook niet te bevatten, dat de overheid zijn eigen inwoners niet in bescherming neemt. De auto’s zijn niet schoner, zo blijkt uit onderzoek van TNO en het debacle rond VW sterkt dat onderzoek. Inwoners worden door de wetgeving rondom de aanleg van snelwegen, maar ook door het hanteren van zogeheten productieplafonds, echt voor het lapje gehouden.

De zogenaamde ruimte die deze rekenkundige modellen ons voorspiegelen en waarop de minister haar besluit heeft genomen, blijkt in de werkelijkheid heel anders uit te pakken. Inmiddels hebben metingen aangewezen dat alle normen worden overschreden. Toch blijft de minister zich verschuilen achter dat rekenmodel. Inwoners vinden dat dat niet kan en willen terug naar de afspraak 100 is en blijft het."

De zaak dient bij de Raad van State op dinsdag 13 september om 10:00 uur.

Bron: RTV Stichtse Vecht


advertentie