Volgende stap snel internet buitengebied provincie

Regio - Vandaag, 28 september 2016, ondertekenen de betrokken bestuurders van de provincie Utrecht en de Utrechtse gemeenten, waaronder gemeente De Ronde Venen, de intentieverklaring 'Snel internet buitengebied provincie Utrecht'.

Het college van B&W van De Ronde Venen stemde tijdens haar vergadering op dinsdag 20 september jl. in met de intentieverklaring, en vaardigt wethouder Anco Goldhoorn af om de verklaring te ondertekenen.

De ondertekening vindt plaats bij Fruitteeltbedrijf Anton Goes in 't Goy in de gemeente Houten. Dit is één van de zogenaamde 'witte percelen' waar het ontbreken van een goede internetaansluiting zowel de bedrijfsvoering als het maatschappelijk leven raakt. Anton Goes is pionier en buurtambassadeur voor het beschikbaar maken van snel internet voor het Utrechtse platteland.

Bijna 12.500 adressen op het Utrechtse platteland zijn, in tegenstelling tot stedelijke gebieden, niet aangesloten op breedband internet. Met het ondertekenen van de intentieverklaring zetten de partijen de eerste stap om ook de 'witte adressen' in de provincie Utrecht van snel internet te voorzien. De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat al haar bewoners over een snelle en betrouwbare internetverbinding kunnen beschikken.

De komende tijd zullen provincie en gemeenten bekijken wat er nodig is om snel internet in het buitengebied mogelijk te maken. De intentie is eventuele obstakels te minimaliseren en te onderzoeken of de bewoners open staan voor een sneller internet tegen een meerprijs ten opzichte van de kernen.

Op deze manier willen de partijen betere voorwaarden creëren om (markt)partijen aan te trekken, welke mogelijk volgend jaar al met de aanleg kunnen starten. De ambitie is dat ook het Utrechtse platteland in de periode 2017-2019 snel internet ter beschikking heeft.

In gemeente De Ronde Venen loopt al sinds april 2016 een onderzoek naar de belangstelling voor snel internet in de buitengebieden van de gemeente. Medio 2016 werd de grens van 60% van geïnteresseerde bewoners van het buitengebied overschreden, waardoor het mogelijk werd gesprekken te gaan voeren met bedrijven over de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Volgens de verwachtingen zal in oktober van dit jaar de keuze worden gemaakt voor het bedrijf dat de glasvezelkabel gaat aanleggen.


advertentie