Gemeente: "kunstgrasvelden veilig"

De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen zegt dat het gebruik van kunstgrasvelden met rubberkorrels veilig is. De gemeente baseert zich hierbij op het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit 2006, dat uitwees dat aan het gebruik van kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico's zijn verbonden. De gemeente schrijft dit op haar website, naar aanleiding van de reportage van het tv-programma Zembla.

Kijk HIER voor het artikel dat wij op woensdag 5 oktober plaatsten over deze kwestie plaatsten.

Het televisieprogramma ZEMBLA besteedde woensdagavond 5 oktober jl. aandacht aan de gezondheidsrisico’s van rubberkorrels in kunstgrasvelden. Een bepaalde stof in de korrels wordt door deskundigen in de uitzending van ZEMBLA ter discussie gesteld. Deze is volgens hen mogelijk kankerverwekkend.

Kijk HIER voor de bewuste uitzending van Zembla.

In De Ronde Venen zijn acht kunstgrasvelden waar wordt gespeeld op kunstgras met deze rubberkorrels.

De gemeente gaat uit van de resultaten van het onderzoek uit 2006 van het RIVM. Deze wezen uit dat van sporten op kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico's te verwachten zijn. Dit is ook tot op heden het standpunt van RIVM. 

De European Chemicals Agency voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. Dit onderzoek is dus breed en niet alleen voor de kunstgrasvelden. De resultaten worden rond februari 2017 verwacht.

De gemeente wacht de resultaten van het onderzoek van de Europese Commissie met grote interesse af. Komen daar andere conclusies uit dan die van het onderzoek van het RIVM, dan gaat de gemeente in overleg met de voetbalverenigingen kijken welke gevolgstappen gewenst zijn.

De gemeente begrijpt de onrust en belegt komende week een bijeenkomst met de Rondeveense voetbalverenigingen die een kunstgrasveld hebben, om te kijken of, en zo ja, welke, stappen nodig zijn.

Op dit moment is het standpunt van de gemeente dat de kunstgrasvelden gewoon gebruikt kunnen worden.


advertentie