Buurtkamer Baambrugge gaat door en krijgt eigen ruimte

Baambrugge - In oktober 2015 is de Buurtkamer Baambrugge als proef gestart in het dorpshuis De 5 Bogen. Gezien de grote deelname aan de proef en de positieve evaluatie van de proef, is besloten door te gaan met de Buurtkamer Baambrugge.

De Buurtkamer Baambrugge vindt iedere dinsdag plaats tussen 10:00 en 13:00 uur in De 5 Bogen in Baambrugge.

Een Buurtkamer is een kleinschalige ontmoetingsruimte voor met name oudere bewoners (55+) uit de wijk of het dorp. Een gratis open inloop in een gastvrije 'huiskamer' met tijd voor een praatje, waar men een kopje koffie of thee krijgt aangeboden. Men kan er kranten en tijdschriften lezen en er zijn diverse tafelspelen en een sjoelbak. Ook zijn er creatieve activiteiten.

De Buurtkamer is kortom een plek waar buurtbewoners elkaar beter leren kennen en waar vrijwilligers helpen om gezamenlijke activiteiten te organiseren. 

De plannen voor de aanbouw van een aparte 'Huis- c.q. Buurtkamer' vorderen ook nog steeds.

Met deze aanbouw beschikt het Dorpshuis ook in de toekomst over een ruimte waar het prettig verblijven is, waar men elkaar kan ontmoeten voor een kop koffie, een gesprek, het lezen van een krant of het deelnemen aan een activiteit. Het plan voor deze aanbouw werd door de Baambrugse gemeenschap al in 2013 omarmd.

Rondom de 'Huis/Buurtkamer' wordt een terras aangelegd zodat het ook buiten fijn vertoeven is en men eenvoudig contact kan maken met het naastgelegen sportveld en kinderopvanglocatie. Ook is het installeren van één of meerdere oplaadstations voor scootmobielen en elektrische fietsen opgenomen in de plannen. De 'Huis/Buurtkamer' wordt ook goed bereikbaar voor minder mobiele medebewoners en helpt de sociale cohesie van het dorp (verder) te bevorderen.

In de afgelopen week is de omgevingsvergunning van de gemeente ontvangen. Het bestuur van het Dorpshuis is momenteel bezig met de financiering en het beoordelen van de offertes voor de uitvoering. Naar verwachting zal eind dit jaar dan wel begin 2017 met de bouw begonnen kunnen worden.


advertentie