'Zorg voor je wijk'-week in Abcoude

Abcoude - In de week van 24 t/m 28 oktober gaan de leerlingen van de groepen 7 van de basisscholen in Abcoude weer aan de slag om Abcoude schoner, groener en kleurrijker te maken.

Op dinsdagmiddag 25 oktober gaan leerlingen van OBS Piet Mondriaan en van de Piusschool vijf soorten bollen poten in de groenstrook langs de Quarles van Uffortstraat in Abcoude over een strook van 120 meter. Tussen 12:45 en 14:30 uur zijn dan zo’n 75 leerlingen in de weer.

Het resultaat van deze inspanning wordt in het voorjaar van 2017 zichtbaar: een vrolijk gekleurde groenstrook die ook aantrekkelijk is voor bijen en vlinders.

Arie Fokker, medewerker van gemeente De Ronde Venen, bezoekt de klassen om de leerlingen te informeren over het hoe en waarom van het bollen poten.

Daarnaast gaan alle groepen 7 in deze week zwerfafval prikken. Gewapend met prikstokken, handschoenen, hesjes en vuilniszakken hopen zij een groot deel van het zwerfafval in hun eigen wijk te verwijderen.

Groep 6 van CNS Abcoude ondertekent samen met wethouder Anco Goldhoorn op 28 oktober om 09:00 uur een convenant,, waarin de leerlingen zich bereid verklaren om, tegen een beloning, de wijk rond CNS tot het einde van het schooljaar zwerfafval vrij te houden.

De ‘Zorg voor je wijk week’ vindt twee keer per jaar plaats: in maart rond de Boomfeestdag en in het najaar. Het is een gezamenlijk initiatief van de basisscholen in Abcoude, gemeente De Ronde Venen en het NME-centrum De Woudreus.


advertentie