Kunstgrasvelden in gemeente blijven voorlopig in gebruik

De Ronde Venen - De kunstgrasvelden in De Ronde Venen, blijven voorlopig in gebruik. Er wordt gewacht op de uitkomsten van het onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitvoert, en waarvan de conclusies voor het eind van het jaar bekend zullen zijn. Dat vertelde wethouder Alberta Schuurs woensdagochtend tijdens het wekelijkse persgesprek.

Het is de uitkomst van de bijeenkomst van de vijf sportclubs in De Ronde Venen die kunstgrasvelden gebruiken en sportwethouder Alberta Schuurs, die afgelopen dinsdagavond plaatsvond. In de tussentijd gaat de gemeente kijken wat de mogelijkheden zijn, mochten de conclusies van het RIVM-onderzoek uitwijzen, dat het gebruik van kunstgrasvelden met rubbergranulaat, gevaren voor de gezondheid oplevert.

De vijf clubs die kunstgrasvelden in gebruik hebben zijn FC Abcoude, SV Argon, CSW, SV Hertha en HSV. Elke club heeft de beschikking over twee kunstgrasvelden, wat betekent dat er 10 kunstgrasvelden in de gemeente gebruikt worden. Van deze 10 zijn er acht eigendom van de gemeente. De resterende twee zijn eigendom van HSV. Bij alle 10 kunstgrasvelden is rubbergranulaat gebruikt.

Indien het RIVM-onderzoek inderdaad uitwijst dat het rubbergranulaat gevaarlijk is voor de gezondheid, gaat de gemeente in overleg met de clubs bekijken wat de vervolgstappen zijn. Gedacht wordt aan vervanging van het rubbergranulaat door een mengsel van kokos, kurk of zand. Waar dat niet mogelijk is, zal het kunstgasveld vermoedelijk worden vervangen.

Hoewel het op dit moment moeilijk in te schatten is wat de kosten voor een dergelijke operatie zijn, houdt de gemeente met de nodige slagen om de arm rekening met een bedrag van rond de € 100.000 per veld. Pas wanneer duidelijk is wat met de kunstgrasvelden gedaan gaat worden, is een reële inschatting van de kosten te maken.


advertentie