Dorpskamer Het Raakvlak nu ook vrijdagavond open

Mijdrecht - Elkaar ontmoeten, in gesprek gaan en samen activiteiten ondernemen. Ook op de vrijdagavond kan men nu elkaar ontmoeten, in gesprek gaan en samen activiteiten ondernemen.

De deuren van Dorpskamer Het Raakvlak zijn voor iedereen geopend van 19:30 tot 21:30 uur. Bezoekers hoeven geen lid te zijn van de bibliotheek.

Dorpskamer Het Raakvlak in de Bibliotheek Mijdrecht is een ontmoetingsplek voor iedereen. Overdag een plek met vrije inloop voor ouderen, werkzoekenden of jonge moeders, ’s avonds een ontmoetingsplek voor mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische kwetsbaarheid.

Zideris en Kwintes, zorgorganisaties voor mensen met een kwetsbaarheid op verstandelijk of psychische vlak, verzorgen de vrijdagavond.

Er worden verschillende activiteiten ondernomen. Iedere derde vrijdag van de maand wordt een thema-avond georganiseerd. Vrijdag 21 oktober zal wijkagent Gideon van der Peijl aanwezig zijn om uitleg te geven over het politiewerk in het algemeen en over zijn functie als wijkagent.

Voor consumpties wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Dorpskamer Het Raakvlak zoekt vrijwilligers die het leuk vinden samen een gezellige avond te creëren en die een bijdrage willen leveren aan de samenhang in de gemeente tussen (kwetsbare) burgers. Belangstellenden kunnen binnenlopen of contact opnemen met Pim Jongsma van Tympaan-De Baat via info@stdb.nl.

De hele week is er voor Het Raakvlak een activiteitenrooster. Een papieren versie daarvan is verkrijgbaar in Bibliotheek Mijdrecht. De digitale versie is HIER te vinden.

In Dorpskamer het Raakvlak wordt al samengewerkt door Careyn, de Bibliotheek Angstel Vecht en Venen, Kwintes, SeniorWeb De Ronde Venen, Tympaan-De Baat, Zideris en Ouders Lokaal. Nieuwe samenwerkingspartners worden uitgenodigd zich aan te sluiten.


advertentie