Kiezen uit twee varianten van centrumplan Vinkeveen

Vinkeveen - De gemeente en ontwikkelaar Timpaan hebben de afgelopen tijd in overleg met grondeigenaren, verschillende varianten voor het centrum van Vinkeveen onderzocht, uitgewerkt en doorgerekend.

Er liggen nu twee hoofdvarianten. Op donderdag 27 oktober kunnen in het Informatiecentrum De Uitvlucht van 17:00 uur tot 19:30 uur de plannen worden bekeken. Het is dan ook mogelijk een (schriftelijke) reactie te geven. Het informatiecentrum De Uitvlucht is te vinden aan de Herenweg 186 in Vinkeveen (voormalig terrein De Adelaar). De reacties maken later onderdeel uit van de stukken die naar het college en de gemeenteraad gaan. 

In opdracht van de gemeenteraad is de dorpsvisie Centrum Vinkeveen uitgewerkt in concrete plannen. De twee hoofdvarianten zijn beide uitwerkingen van de dorpsvisie. Die visie wil de relatie tussen Vinkeveen en de plassen verbeteren met een recreatief centrum, betere bereikbaarheid van de plassen, wonen aan het water en door beter gebruik te maken van de dijksterreinen. 

Het voornaamste verschil tussen de twee hoofdvarianten, is de aansluiting van Vinkeveen op de N201.

Bij de eerste variant blijft de huidige aansluiting bestaan en wordt deze iets aangepast. De doorrijhoogte van het viaduct wordt verhoogd en de opritten naar de N201 worden verlengd.

Bij de tweede variant komt er een nieuwe aansluiting op de N201 ter hoogte van de Ringvaart. De huidige ongelijkvloerse kruising verdwijnt in dat geval. 

Beide varianten zijn getoetst op ruimtelijke en financiële haalbaarheid en op de mate waarin ze bijdragen aan de uitgangspunten van de dorpsvisie Centrum Vinkeveen. De varianten scoren hier verschillend op. Naast de ruimtelijke en financiële haalbaarheid, speelt ook het draagvlak voor de plannen een belangrijke rol in de uiteindelijke besluitvorming. 

De gemeenteraad behandelt naar verwachting de plannen voor het centrum van Vinkeveen op 15 december. De behandeling in de commissie Ruimtelijke Zaken staat voorlopig op 6 december gepland. De te behandelen stukken bestaan uit tekeningen, onderzoeken, onderbouwingen en de verzamelde reacties. 

Met de besluitvorming van de gemeenteraad wordt de verkenningsfase van het centrumplan Vinkeveen afgesloten. Meer informatie over de plannen zijn HIER te vinden.


advertentie