Metro ruggengraat Amsterdams openbaar vervoer

Regio - Metro’s zullen de basis van het OV-netwerk in de Amsterdam gaan vormen, nadat de Noord/Zuidlijn in 2018 wordt geopend. De bussen en trams in en rondom de stad moeten vooral goed aansluiten op dit metronetwerk en op enkele cruciale OV-knooppunten.

Zo hoopt de Stadsregio Amsterdam de groei van OV-reizigers het hoofd te kunnen bieden en verdere groei te ondersteunen. De stad- en streekvervoerders rondom Amsterdam hebben daarom onlangs nieuwe vervoerplannen opgesteld voor 2018.

De Stadsregio is van mening dat metro’s als basis kunnen dienen, omdat door de komst van de Noord/Zuidlijn de verbindingen in Amsterdam vaak korter zullen zijn, met name bestemmingen rondom de Noord/Zuidlijn. Wel zal circa 4% van de reizigers vaker moeten overstappen. Veel bussen en trams zullen dan namelijk slechts rijden tot een OV-knooppunt of tot de metro.

Dit vereist ook flink wat aanpassingen van de huidige verbindingen in het bus- en tramnetwerk. Volgens de Amsterdamse stadsvervoerder GVB verandert het OV-netwerk van een structuur van een ‘kronkelig spinnenweb’ naar een ‘strak visgraatmodel’. Het nieuwe netwerk zorgt ervoor dat 80% van de reizigers sneller op een Amsterdamse bestemming komt. Door de Noord/Zuidlijn kunnen reizigers in 16 minuten van Noord-Amsterdam naar Zuid-Amsterdam en de metro’s rijden in de spits elke vijf minuten.

GVB wil van de metro de basis van het OV maken, omdat de vervoerder verwacht dat het aandeel reizigers dat gebruikmaakt van de metro verder zal stijgen. Dit betekent voor het nieuwe lijnennet dat vooral de trams minder vaak naar het Centraal Station zullen rijden. De trams die nu nog daar naartoe rijden, zullen met name worden ingezet op drukke oost-westverbindingen. Ook houden de buitenwijken van Amsterdam hoogfrequente tram- en busverbindingen.

Door in te zetten op metrovervoer, hoopt de Stadsregio meer mensen gebruik te laten maken van het OV. Dit is noodzakelijk voor de financiering van het OV, omdat de komende jaren een flinke afname van de overheidssubsidie op te merken zal zijn. De subsidie daalt de komende jaren van ruim € 100 miljoen per jaar tot ongeveer € 35 miljoen per jaar. Een slimmer OV-net voorkomt dat fors moet worden gesneden in lijnen en haltes.

Wel wordt de komende tijd meer geïnvesteerd in knelpunten in de OV-infrastructuur. In de gemeente Amsterdam gaat het om een investering van € 400 miljoen en in de andere gemeentes om € 200 miljoen. De vervoerders hebben hun reizigers voor de zomer al geconsulteerd over de nieuwe vervoerplannen. De reacties die daar uit voortkwamen zijn verwerkt in de concept Vervoerplannen 2018. Tussen 13 en 31 oktober 2016 kan het publiek nog reageren op het totale OV Lijnennet. In december wordt er een besluit genomen over de vaststelling van deze vervoerplannen door het Dagelijks Bestuur.

Connexxion heeft momenteel twee streekconcessies rondom Amsterdam in handen. Dit zijn de concessies Zaanstreek en Amstelland-Meerlanden. In de Zaanstreek verandert er weinig en de frequenties blijven gelijk. Voor Amstelland-Meerlanden heeft de vervoerder nog geen plan gemaakt, omdat het busvervoer hier momenteel opnieuw wordt aanbesteed. De concessieverlener vraagt wel van de nieuwe vervoerder dat hij de uitgangspunten van de Lijnennetvisie van de Stadsregio meeneemt.


advertentie