IVN-lezing: speuren naar sporen

De Ronde Venen - Iedereen ziet wel eens pootafdrukken van dieren en vraagt zich dan af van welk dier die prent zou kunnen zijn. Veel andere sporen worden wel gezien, maar niet zomaar herkend als sporen. 

IVN De Ronde Venen & Uithoorn organiseert op 1 november een lezing over het onderwerp: speuren naar sporen.

Niet alle dieren krijgen we even gemakkelijk te zien in de vrije natuur. Sommige dieren zijn schuw en leiden een teruggetrokken leven.

Maar met enig speurwerk kunnen we toch veel te weten komen over de levenswijze van (zoog)dieren. Sporen geven namelijk veel informatie over het gedrag, terreingebruik en voedsel van dieren.

Maria Chardon en Monique Smulders, beiden IVN Natuurgids, zullen laten zien waar men naar moet kijken, om de sporen van dieren te zien en te herkennen. Onderwerpen zijn o.a.: nesten, holen, loopsporen (prenten), vraat- en piksporen, huiden, geweien, (rui)veren, wissels en prooiresten.

Er is een mooie presentatie met veel foto’s. Maar er wordt ook gekeken naar lege vogelnesten, veren, aangevreten nootjes, braakballen, geweien en allerlei andere sporen die Monique en Maria in de loop van de tijd verzameld hebben.

De lezing wordt gehouden in het NME-centrum De Woudreus aan de Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis, en begint om 20:00 uur.

Iedereen is welkom. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 2,50.


advertentie