Hard op weg naar nul inbraken op bedrijventerrein

De Ronde Venen - Het kan een onvervalst succesverhaal worden genoemd: de samenwerking tussen bedrijven, gemeente De Ronde Venen, politie en brandweer om de criminaliteit terug te dringen. Dit schrijft de Stichting Beveilig Bedrijventerrein De Ronde Venen (SBB) in een persbericht.

Door elkaar regelmatig op te zoeken, duidelijke afspraken te maken en met de steun van moderne technologie zijn indrukwekkende resultaten geboekt. Zo daalde binnen enkele jaren het aantal inbraken op het bedrijventerrein Mijdrecht met 80%. De samenwerkingspartners zijn echter nog niet tevreden. Er wordt naar gestreefd het aantal inbraken tot nul te reduceren.

Na de eeuwwisseling leek het de verkeerde kant op te gaan met het Mijdrechtse bedrijventerrein. Vanwege gebrekkig onderhoud aan panden verloederden sommige delen van het terrein. Daartegenover stond een toename van criminaliteit, met name van het aantal inbraken. Deze giftige cocktail leidde tot verslechtering van het ondernemersklimaat.

Voor de Vereniging Industriële Belangengemeenschap (VIB) en de gemeente vormde dat in 2004 aanleiding om de Stichting Beveilig Bedrijventerrein De Ronde Venen (SBB) op te richten. Doel van de stichting is het ondernemersklimaat op het bedrijventerrein weer te laten bloeien. Bedrijven, gemeente, politie en brandweer werken in de stichting nauw samen om werken en ondernemen op het bedrijventerrein zo aangenaam mogelijk te maken.

En met resultaat. De criminaliteitscijfers hebben zich de afgelopen jaren zeer gunstig ontwikkeld en het streven is die lijn vast te houden. Daarom is er veel oog voor preventieve activiteiten, zoals het periodiek schouwen van het bedrijventerrein. Politie en brandweer maken dan samen met SBB een ronde over het bedrijventerrein om te beoordelen waar zich potentieel onveilige situaties voordoen.

Gezamenlijk wordt hierover gerapporteerd en worden aanbevelingen gedaan. Daarnaast geeft SBB (preventieve) informatie aan de bedrijven over hoe men zich het beste kan wapenen tegen criminaliteit.

De bewaking van het bedrijventerrein met camera’s is één van de belangrijkste kerntaken van de SBB geworden. Homan Beveiliging en Risiguard zijn de vaste partners die de bewaking op zich nemen. Op strategische plekken op het bedrijventerrein zijn camera’s geplaatst waarmee de activiteiten van criminelen haarscherp worden vastgelegd. Sinds de plaatsing van de camera's is het aantal inbraak(pogingen) met 80% gedaald.

SBB is op dit moment druk bezig met de verdere doorontwikkeling van camerabewaking. Hierbij gaan de camera's nog meer integraal onderdeel uitmaken van collectief toezicht en bewaking, met als doel: nul inbraken!

Met Homan Beveiliging en Risiguard wordt dit als volgt uitgewerkt. Een surveillant heeft tijdens zijn dienst vanuit het surveillancevoertuig, door middel van een tablet, zicht op de camerabeelden op en rond het bedrijventerrein. Indien er een mogelijk verdachte situatie wordt gesignaleerd, zal hij ter plaatse een inschatting maken welke acties er nodig zijn, zoals het aanspreken van de personen, het noteren van voertuiggegevens en/of het inschakelen van de politie. ‎

Daarnaast worden gedurende de nacht steekproefsgewijs preventieronden uitgevoerd bij diverse bedrijven. Hierbij wordt het bedrijfspand gecontroleerd op sporen van (recente) inbraak, of alle ramen en deuren correct zijn afgesloten etc. Van deze ronde maakt de surveillant een digitale rapportage op, met daarin de eventuele bevindingen. De bezochte bedrijven ontvangen deze rapportages per email in overzichtelijk pdf-formaat.

Wie ook gebruik wil maken van de voordelen van het camerasysteem, zoals het gebruiken van camerabeelden, kan telefonisch contact opnemen met Jeannette van Zijtveld van het secretariaat van SBB op telefoonnummer (0297) 29 17 48, of per e-mail via sbbdrv@derondevenen.nl. Ook kan schriftelijk contact worden opgenomen met SBB op postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.


advertentie